Subsidie

Met subsidie wil de gemeente initiatieven mogelijk maken die bijdragen aan maatschappelijke of sociale doelstellingen.

  • Projectsubsidie

    Projectsubsidie is mogelijk voor het uitvoeren van activiteiten die het karakter hebben van een evenement of project. De activiteit moet nieuw zijn en iets toevoegen aan bestaande initiatieven. Deze subsidievorm is vooral bedoeld om een eenmalige stimulans te geven. De gemeente verleent deze subsidie alleen aan niet-professionele organisaties. Stuur dan een mail naar gemeente@haaren.nl om de mogelijkheden te bespreken om in aanmerking te komen voor projectsubsidie. Wij toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidieverordening van de gemeente Haaren en bijbehorende beleidsregels.

  • Waarderingssubsidie

    Waarderingssubsidie  is voor activiteiten, gericht op het bevorderen van het culturele en maatschappelijke leven in de gemeente. De gemeente verleent waarderingssubsidie alleen aan niet-professionele instellingen. Vul het aanvraagformulier voor waarderingssubsidies in om aanmerking te komen voor waarderingssubsidie. Wij toetsen uw aanvraag aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de subsidieverordening van de gemeente Haaren en bijbehorende beleidsregels. 

    Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie 2018 dient u vóór 1 juli 2017 een subsidieaanvraag in. Met deze subsidieaanvraag vraagt u waarderingssubsidie aan voor vier jaar.