Herbenoeming burgemeester Ronnes

Dit item is verlopen op 07-01-2008.

Frans Ronnes werd op 15 december 2001 benoemd tot burgemeester van Haaren.

Een ambtsperiode van een burgemeester duurt 6 jaar.

Herbenoeming gebeurt in een aantal stappen.

Het begint met een gesprek van de burgemeester met de Commissaris van de Koningin.

De Commissaris stuurt vervolgens een brief aan de Haarense gemeenteraad met het verzoek om de herbenoemingsprocedure in gang te zetten. Door de gemeenteraad wordt een vertrouwenscommissie geformeerd die met de burgemeester praat en een voorstel doet aan de gemeenteraad over de herbenoeming. De raad neemt daar een besluit over en stuurt dat als advies naar de Commissaris van de Koningin. De Brabantse commissaris, mevrouw Maij- Weggen neemt kennis van het advies van de Haarense gemeenteraad en stuurt dat, samen met haar eigen advies, door aan de Minister van Binnenlandse Zaken, die dan tot benoeming over gaat.

 

Ook bij de herbenoeming van burgemeester Ronnes zijn uiteraard al deze stappen doorlopen.

Op 28 juni 2007 nam de gemeenteraad van Haaren unaniem het besluit om Frans Ronnes aan te bevelen voor herbenoeming.

Bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 2007 werd Frans Ronnes opnieuw benoemd tot burgemeester van de gemeente Haaren. Op 12 december 2007 werd hij beëdigd door mevrouw Maij- Weggen, zodat op 15 december 2007 zijn nieuwe ambtsperiode kon ingaan.

RSS