Woningbouwplannen Raamse Oevers en Wijngaert III west stopgezet

Dit item is verlopen op 27-03-2013.
huis in aanbouw

Bij de vaststelling van de Begroting 2013 op 8 november 2012 koos de gemeenteraad voor het stopzetten van twee woningbouwplannen: Raamse Oevers in Helvoirt en Wijngaert III West in Haaren. Het stopzetten van projecten leidt niet direct tot financieel voordeel, maar kan wel een positief effect hebben op de verkoopbaarheid van woningen in andere projecten in de dorpen.

Binnen de dorpen Haaren en Helvoirt hebben we meerdere woningbouwplannen in voorbereiding.

Gevolgen stopzetten

Op 24 januari 2013 besprak de gemeenteraad de afwikkeling van de plannen Wijngaert III West en Raamse Oevers. Eén van de conclusies is, dat er de komende jaren nog voldoende woningbouwlocaties zijn om voor starters, jongeren, jonge gezinnen en ouderen te bouwen. Dat zijn namelijk de doelgroepen waaraan we in de Woonvisie 2011-2015 ‘Jouw kruiwagen naar mooi wonen’ prioriteit toekenden. De druk op de overblijvende locaties wordt groter om daadwerkelijk meer goedkope en middeldure woningen en minder dure woningen met een prijs boven € 275.000,- v.o.n. te bouwen. Ook de financiële gevolgen van het stopzetten van de plannen maakten onderdeel uit van de besluitvorming. 

We houden de gronden binnen de plannen Raamse Oevers en Wijngaert III West in eigendom, omdat deze geschikt blijven voor woningbouw in de toekomst. Vooral voor omwonenden is het van belang er rekening mee te houden, dat op middellange of lange termijn alsnog woningen worden gebouwd op deze locaties.

Haaren

In het dorp Haaren zijn veel woningbouwplannen in voorbereiding of zijn de bestemmingsplannen inmiddels onherroepelijk. De plannen voor de komende jaren zijn: Haerens Hof, Boerenbond, De Tiend (locatie Kluitmans) en de vrijkomende centrumlocaties Klimop, Hasselbraam en sporthal. Bovendien voorziet de beoogde nieuwbouw van Haarensteijn ook in appartementen voor ouderen.

Helvoirt

Ook voor het dorp Helvoirt zijn meerdere woningbouwplannen in voorbereiding, waaronder Joriskwartier, Den Hoek, Vincent van Goghplein, kleine appartementen brede school (JAT woningen), vrijkomende locaties Dr. Landmanschool en Gastenbosch. Bovendien voorziet de beoogde nieuwbouw van de Leyenhof onder meer in appartementen voor ouderen.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over het stopzetten van beide woningbouwplannen? Het raadsvoorstel en -besluit over de gevolgen van het stopzetten Raamse Oevers en Wijngaert III West vindt u op onze website: www.haaren.nl/woningbouw>grote projecten.

 

 

RSS