AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood. Een regio die wordt gekenmerkt door een excellente arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

Gemeente Haaren maakt deel uit van regio Noordoost-Brabant en focust zich daarmee ook op Agrifood Capital. In overleg met Provincie Noord-Brabant en gemeenten worden er regionale afspraken gemaakt betreffende bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren, leegstand, enz. Deze afspraken hebben het doel om de economie van Agrifood Capital te versterken.

Daarnaast biedt Agrifood Capital ondersteuning aan ondernemers met het doorontwikkelingen van producten op het gebied van Agrifood.

Kijk voor meer informatie op de website: www.agrifoodcapital.nl

  • Contact

    Wilt u sparren met de gemeente over AgriFood Capital, neem dan contact op met de gemeente.