Asbest

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen, dan is de kans groot dat u asbest tegenkomt als dat bouwwerk is gebouwd vóór 1994. Asbest levert grote risico's op voor de gezondheid. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als het een risico vormt.

Sloopmelding

 • Wanneer moet u een sloopmelding doen?

  Het is bijna altijd nodig een sloopmelding in te dienen voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen. Ook wanneer de hoeveelheid sloopafval naar schatting meer dan 10 m3 bedraagt moet u een sloopmelding doen. Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u daarbij moet indienen, leest u in het Bouwbesluit. In de meeste gevallen moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding indienen. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, is deze termijn vijf werkdagen. Een sloopmelding doet u via het Omgevingsloket.

  Als minder dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijderd wordt mag u als particulier zelf asbest verwijderen als u hiervoor een sloopmelding heeft gedaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

  In andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag (laten) uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de sloopmelding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk of het gedeelte daarvan asbest is toegepast. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering vindt u op de website www.ascert.nl.

 • Asbest zelf verwijderen onder de 5 m2

  Heeft u asbest onder de 5 m2 en bent u particulier, dan is geen sloopmelding nodig. U vult het formulier verzoek  tot goedkeuring aanlevering asbest in. Verpak het voorwerp goed. Asbest moet in stevig doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 millimeter dik zijn verpakt en goed zijn dichtgeplakt met tape. Plak op de verpakking een sticker met daarop het opschrift ‘Asbest’. Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wanneer u zelf asbest mag verwijderen adviseren wij u om:

  • het geheel nat te spuiten
  • delen zo veel mogelijk intact te laten
  • persoonlijke bescherming te dragen
 • Verbod op asbestdaken

  Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2028 geen asbestdaken meer bezitten. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Dit verbod moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.