Bestemmingsplan ‘Kom Biezenmortel 2018'

Het vastgestelde bestemmingsplan is een actualisatie van het vorige bestemmingsplan voor de kom van Biezenmortel uit 2008. Het bestemmingsplan ‘Kom Biezenmortel 2018’ is een conserverend bestemmingsplan. Bij een conserverend plan is het uitgangspunt de bestaande situatie. Daarnaast zijn in de komende jaren geen grote ruimtelijke ontwikkelingen voorzien binnen de kom van Biezenmortel.