Geldend bestemmingsplan Buitengebied

In het buitengebied van de gemeente Haaren geldt voor de meeste locaties het op 7 september 2011 onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Buitengebied” . Sinds 16 februari 2015 gelden hierbij de aanpassingen in de regels op grond van het bestemmingsplan “Buitengebied, correctieve herziening”.

Het hierdoor nu geldende plan treft u hieronder aan.

 Daarnaast kunt u de plannen ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het kan voorkomen dat er afwijkingen zijn tussen het bestemmingsplan zoals beschikbaar gesteld op ruimtelijke plannen en het bestemmingsplan zoals u hier op de website aantreft/analoog kunt inzien op ons gemeentehuis. In deze situatie is het analoge bestemmingsplan Buitengebied en dus ook het bestemmingsplan zoals hier op de website staat leidend.