Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening 2020

Ter inzage van 1-11-2019 t/m 12-12-2019

Inspraak

Tijdens het inzagetermijn kunt u een inspraakreactie over dit plan kenbaar maken. Uw reactie kunt u mailen naar gemeente@haaren.nl