Burendag

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. In 2018 vieren we Burendag op 22 september. Voor burendag kon tot 14 september een bijdrage worden aangevraagd. Hiervoor golden wel enkele spelregels.

 • Toelichting en spelregels aanvragen bijdrage

  Bewoners van een huurwoning konden tot 17 augustus jl. een aanvraag indienen bij Woonveste. Ook het Oranjefonds stelt een bijdrage beschikbaar, maar dit budget is inmiddels op.

  De gemeente stelt voor haar inwoners een bijdrage beschikbaar voor initiatieven op burendag van maximaal € 250,-. Deze bijdrage kan worden aangevraagd voor inwoners met een huurwoning of een eigen woning. Voor inwoners met een huurwoning geldt dat de bijdrage van Woonveste van de gemeentelijke bijdrage wordt afgetrokken. Dan resteert voor huurders een bijdrage van de gemeente van maximaal € 100,-.

  Een aanvraag voor een bijdrage van de gemeente moet uiterlijk 14 september a.s. bij de gemeente zijn ingediend.

  Spelregels

  1. Er wordt in de buurt/straat een activiteit georganiseerd, waarbij buurtbewoners iets goeds doen voor elkaar en/of de buurt. Het moet om meer gaan dat alleen eten en drinken. Een activiteit komt voor een bijdrage in aanmerking als deze:
   - de veiligheid bevordert en/of
   - de sportiviteit bevordert en/of
   - een schone leefomgeving bevordert en/of
   - ontmoeting stimuleert met buurtbewoners, die doorgaans niet zo zichtbaar zijn en/of
   - jong en oud met elkaar samenbrengt en/of
   - de sociale verbinding van buurtbewoners met elkaar stimuleert;
  2. De activiteit vindt plaats op vrijdag 21, zaterdag 22 of zondag 23 september 2018;
  3. Bij het initiatief waarvoor een bijdrage wordt gebracht zijn tenminste 3 buurtbewoners betrokken (gezinsleden niet meegerekend)
  4. De aanvraag wordt gedaan vóór 14 september 2018