Collectevergunning

Voor het inzamelen van spullen of geld voor een goed doel heeft u een vergunning nodig. Dien uw aanvraag minimaal acht weken van te voren in.

Collectevergunning aanvragen

  • Hoe werkt het?

    Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden, hebben we een collecterooster. We beoordelen uw aanvraag voor een collectevergunning en bekijken of de periode waarin u wilt collecteren in het collecterooster past. Bij grote landelijke acties toetsen we uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Verminder de kans op afwijzing en bekijk het collecterooster.