College van B&W

 Het college bestaat uit de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris.

Het college vergadert op dinsdag. In de vergaderkalender kunt u per vergadering de besluitenlijst bekijken. Hierin leest u de besluiten die zijn genomen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Nevenfuncties

Een overzicht van nevenfuncties van het college van B&W

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staan de afspraken die het college heeft gemaakt.

Yves (Y.C.M.G.) de Boer

de Boer
contactgegevens en taken Yves (Y.C.M.G.) de Boer
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresbssc@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur en coördinatie
 • Communicatie, Voorlichting, Media
 • Brandweer, crisisbestrijding en rampenbestrijding
 • Burgerzaken
 • Evenementen
 • Gemeentelijke herindeling
 • Handhaving
 • Integriteit
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Representatie
 • Stadsgewest
Politieke partijVVD

Carine (C.M.C.A.) Blom-Kerstens

Blom-Kerstens
contactgegevens en taken Carine (C.M.C.A.) Blom-Kerstens
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresC.Blom@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Archief, BHIC
 • Dienstverlening en ICT
 • Duurzaamheid Energietransitie
 • Mobiliteit: N65 en PHS
 • Personeel en Organisatie
 • Gemeentelijke herindeling
 • Vertegenwoordiging dorpen

Vervanger wethouder Verschuren
1e loco-burgemeester

Politieke partijProgressief 96

Martien (M.W.P.) Vromans

Vromans
contactgegevens en taken Martien (M.W.P.) Vromans
FunctieWethouder
AdresSt. Nikolaasstraat 2
5268 EK  Helvoirt
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresM.Vromans@Haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Coördinerend wethouder projecten Den Domp, school Esch en school/gemeenschapshuis Biezenmortel
 • Duurzaamheid Landbouwtransitie
 • Economische zaken, toerisme en recreatie  
 • Financiën
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Grondzaken
 • Klimaatadaptatie
 • Milieu en afval
 • Projectwethouder school/gemeenschapshuis Biezenmortel
 • Ruimtelijk beheer

Vervanger wethouder Van Hal
2e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Adrienne (A.L.M.) Verschuren

Verschuren
contactgegevens en taken Adrienne (A.L.M.) Verschuren
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresA.Verschuren@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Cultuur, welzijn, onderwijs en sport
 • Jeugd, WMO en Participatie
 • Projectwethouder school Esch
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid

Vervanger wethouder Blom
3e loco-burgemeester

Politieke partijProgressief 96

Harry (H.F.A.) van Hal

van Hal
contactgegevens en taken Harry (H.F.A.) van Hal
FunctieWethouder
AdresMolenstraat 18
5268 KE  Helvoirt
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresH.v.Hal@Haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • De Noenes
 • Duinoord
 • Haarendael
 • Monumenten
 • Projectwethouder Den Domp (incl. gemeentehuis) en Mgr. Bekkersplein
 • Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningen
 • Volkshuisvesting

Vervanger wethouder Vromans
4e loco-burgemeester

Politieke partijCDA

Joan (J.G.A.) van den Akker

van den Akker
contactgegevens en taken Joan (J.G.A.) van den Akker
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresj.vd.akker@haaren.nl
Taken

De secretaris geeft leiding aan de gehele ambtelijke organisatie. Als voorzitter van het managementteam is hij eindverantwoordelijk voor het hele ambtelijke apparaat. Hij ondersteunt en adviseert het college van B&W bij het uitoefenen van haar taken; bewaakt de planning van de ambtelijke organisatie en beoordeelt voorstellen en adviezen van afdelingen op kwaliteit, samenhang en relevantie. Als bestuurder in de zin van de WOR voert hij overleg met de OR.