College van B&W

Het college bestaat uit de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Voor het maken van een afspraak belt u met (0411) 62 72 82.

Het college vergadert op dinsdag. In de vergaderkalender kunt u per vergadering de besluitenlijst bekijken. Hierin leest u de besluiten die zijn genomen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Voor nevenactiviteiten van de raadsleden kijkt u in het functies en nevenfuncties overzicht.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staan de afspraken die het huidige college maakte in 2014.

Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet

Zwijnenburg- van der Vliet
contactgegevens en taken Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet
FunctieBurgemeester
AdresKollenberg 3b
5296 LC  Esch
Telefoonnummer(0411) 62 72 49
E-mailadresburgemeester@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving en toezicht
 • Communicatie, voorlichting en representatie, media
 • Evenementen Jheronimus Bosch, EK Eventing, Vincent van Gogh
 • Internationale betrekkingen
 • Coƶrdinerend Haarendael
 • Archief, BHIC

Johan (J.E.P.M.) van den Brand

van den Brand
contactgegevens en taken Johan (J.E.P.M.) van den Brand
FunctieWethouder
AdresWeth. Bressersstraat 1
5076 GN  Haaren
Telefoonnummer(0411) 62 72 49
E-mailadresj.vd.brand@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatiewet
 • Sociale Zaken
 • Welzijn en onderwijs
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu, afval en duurzaamheid
 • Volkshuisvesting en wonen
 • 1e loco-burgemeester
Politieke partijSamenwerking '95

Eric (H.M.J.) van den Dungen

van den Dungen
contactgegevens en taken Eric (H.M.J.) van den Dungen
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0411) 62 72 49
E-mailadrese.vd.dungen@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • FinanciĆ«n
 • Ruimtelijk Beheer
 • Verkeer inclusief N65 en Programma Hoogfrequent Spoor
 • Buitengebied
 • Beheer gemeentelijk vastgoed en nieuwbouw brede scholen en woon-zorgcomplexen
 • Centrumplannen
 • Economische zaken, toerisme en recreatie
 • Sport
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • 2e loco-burgemeester
Politieke partijVVD

Joan (J.G.A.) van den Akker

van den Akker
contactgegevens en taken Joan (J.G.A.) van den Akker
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0411) 62 72 49
E-mailadresj.vd.akker@haaren.nl
Taken

De secretaris geeft leiding aan de gehele ambtelijke organisatie. Als voorzitter van het managementteam is hij eindverantwoordelijk voor het hele ambtelijke apparaat. Hij ondersteunt en adviseert het college van B&W bij het uitoefenen van haar taken; bewaakt de planning van de ambtelijke organisatie en beoordeelt voorstellen en adviezen van afdelingen op kwaliteit,samenhang en relevantie. Als bestuurder in de zin van de WOR voert hij overleg met de OR.