College van B&W

Het college bestaat uit de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris. Voor het maken van een afspraak belt u met (0411) 62 72 82.

Het college vergadert op dinsdag. In de vergaderkalender kunt u per vergadering de besluitenlijst bekijken. Hierin leest u de besluiten die zijn genomen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord staan de afspraken die het college heeft gemaakt.

Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet

Zwijnenburg- van der Vliet
contactgegevens en taken Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet
FunctieBurgemeester
AdresKollenberg 3b
5296 LC  Esch
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresburgemeester@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbestrijding en rampenbestrijding
 • Evenementen
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen

Carine (C.M.C.A.) Blom-Kerstens

Blom-Kerstens
contactgegevens en taken Carine (C.M.C.A.) Blom-Kerstens
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresC.Blom@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Procescoördinatie Herindeling
 • Vertegenwoordiging dorpen
 • Verkeer en vervoer (inclusief N65 en PHS)
 • Duurzaamheid
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening en ICT
 • Archief, BHIC
Politieke partijProgressief 96

Martien (M.W.P.) Vromans

Vromans
contactgegevens en taken Martien (M.W.P.) Vromans
FunctieWethouder
AdresSt. Nikolaasstraat 2
5268 EK  Helvoirt
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresM.Vromans@Haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische zaken, toerisme en recreatie 
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondzaken
 • Milieu en afval
 • Coördinerend wethouder projecten Den Domp, school Esch en school/ gemeenschapshuis Biezenmortel.
 • Projectwethouder school / gemeenschapshuis Biezenmortel
Politieke partijCDA

Adrienne (A.L.M.) Verschuren

Verschuren
contactgegevens en taken Adrienne (A.L.M.) Verschuren
FunctieWethouder
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresA.Verschuren@haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Jeugd, WMO en Participatie
 • Sociale Zaken
 • Volksgezondheid
 • Cultuur, welzijn, onderwijs en sport
 • Communicatie, Voorlichting, Media
 • Projectwethouder school Esch
Politieke partijProgressief 96

Harry (H.F.A.) van Hal

van Hal
contactgegevens en taken Harry (H.F.A.) van Hal
FunctieWethouder
AdresMolenstraat 18
5268 KE  Helvoirt
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresH.v.Hal@Haaren.nl
Taken

Portefeuille:

 • Ontwikkelingen buitengebied (inclusief Distelberg, Duinoord, Haarendael, Noenes en boomteelt)
 • Projectwethouder Den Domp, gemeentehuis en plein
 • Handhaving en toezicht
 • Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en wonen
 • Monumenten
Politieke partijCDA

Joan (J.G.A.) van den Akker

van den Akker
contactgegevens en taken Joan (J.G.A.) van den Akker
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer(0411) 62 72 82
E-mailadresj.vd.akker@haaren.nl
Taken

De secretaris geeft leiding aan de gehele ambtelijke organisatie. Als voorzitter van het managementteam is hij eindverantwoordelijk voor het hele ambtelijke apparaat. Hij ondersteunt en adviseert het college van B&W bij het uitoefenen van haar taken; bewaakt de planning van de ambtelijke organisatie en beoordeelt voorstellen en adviezen van afdelingen op kwaliteit, samenhang en relevantie. Als bestuurder in de zin van de WOR voert hij overleg met de OR.