Commissie en Raadsplein

De commissieleden ondersteunen de raadsleden van hun partij bij de voorbereiding op de besluitvorming van de raad. Dit doen zij onder andere door tijdens het Raadsplein bij college en ambtenaren die informatie te halen, die nodig is om hun fractie goed te kunnen adviseren.

Raadsplein

Twee weken voor de gemeenteraadsvergadering komt er een raadsplein. Zie vergaderkalender.

Het raadsplein bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het gesprek aan de statafels.
    In de hal van het gemeentehuis geven ambtenaren inhoudelijke informatie en beantwoorden inhoudelijke vragen over onderwerpen van de raadsagenda aan raads- en commissieleden én aan inwoners.
  2. Het gesprek aan de ovale tafel.
    Aan de ovale tafel in de B&W kamer kan wie dat wil -collegelid, ambtenaar en inwoner- in gesprek gaan met de raadsleden die voor dat onderwerp hun fractie vertegenwoordigen. Op de tribune kan iedereen meeluisteren.

De onderwerpen die worden behandeld aan de statafels, zijn vooraf bepaald. Een onderwerp dat wél op de raadsagenda staat, maar niet is gepland voor de ovale tafel, kunt u 3 werkdagen voor het raadsplein alsnog aanmelden bij de griffier.

Voor u als inwoner zijn er drie mogelijkheden:

  1. U wilt meepraten en vragen stellen aan de ovale tafel? Dan kunt u zich tot de dag van het raadsplein voor 12 uur aanmelden bij de griffie.
  2. U wilt niet meepraten, maar u wilt wel extra informatie? Voor elk geagendeerd onderwerp op de raadsagenda is een statafel in de hal, waar u en de raadsleden vragen kunnen stellen aan de inhoudelijk ambtenaar.
  3. U bent alleen geïnteresseerd? U bent van harte welkom om te komen luisteren naar het gesprek aan de ovale tafel en/of rond te lopen langs de statafels of een raadslid of een collegelid iets te vragen of mee te geven.

Commissieleden

Leo Vollebregt

Geen foto
contactgegevens en taken Leo Vollebregt
FunctieCommissielid
AdresKastanjelaan 2
5076 EA  Haaren
Telefoonnummer(0411)-62 21 07
E-mailadreslvollebregt@hetnet.nl
Politieke partijCDA

Marcel Nelissen

Nelissen
contactgegevens en taken Marcel Nelissen
FunctieCommissielid
AdresDe Reijt 8
5074 PT  Biezenmortel
Telefoonnummer(013) 511 35 43
E-mailadresmarcelnellie.nelissen@gmail.com
Politieke partijSamenwerking '95

Thijs Reijnen

Reijnen
contactgegevens en taken Thijs Reijnen
FunctieCommissielid
AdresAkkerstraat 23
5076 HE  Haaren
Telefoonnummer(0411) 62 22 96
E-mailadresthijsreijnen51@gmail.com
Politieke partijSamenwerking '95

Frans van de Wiel

van de Wiel
contactgegevens en taken Frans van de Wiel
FunctieCommissielid
E-mailadresfransvandewiel@ziggo.nl
Politieke partijSamenwerking '95

Claudia van de Pol

Geen foto
contactgegevens en taken Claudia van de Pol
FunctieCommissielid
AdresDorpsstraat 40a
5296LV  Esch
E-mailadresclaudiavandepol@ziggo.nl
Politieke partijVVD