Vrijwilligersorganisaties

Financiële tegemoetkoming voor vaste lasten in verband met Corona gemeente Haaren

Aanvraagformulier

Sinds maart 2020 zijn beperkende maatregelen van kracht in verband met het Corona-virus. Het Rijk heeft tal van financiële ondersteuningsmaatregelen afgekondigd om de economie te ondersteunen.

Financiële steun

Ook de lokale vrijwilligersorganisaties worden getroffen door de beperkende maatregelen. Het Rijk geeft, via de gemeenten, financiële middelen om deze organisaties enigszins tegemoet te komen.

De gelden zijn bedoeld voor de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties die zich richten op:

  • activiteiten voor jeugd t/m 17 jaar;
  • cultuur en muziek;
  • dorps/gemeenschapshuizen.

Voor de verdeling van dit budget heeft het college op 3 november een regeling vastgesteld.

Hoe worden de gelden verdeeld?

Voor de regeling is een budget van €105.000 beschikbaar. Dit budget is het plafond. Dat betekent dat als het totaal van alle gevraagde bedragen van alle organisaties hoger is dan dit bedrag, dan worden alle vergoedingen evenredig lager vastgesteld zodat het totaalbedrag gelijk is aan het plafond van €105.000. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het gemiddelde jaarbedrag aan vaste lasten van de aanvrager over de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit bedrag wordt omgerekend naar de periode van de ‘lock-down’ maatregelen, te weten 1 maart tot en met 31 december.

Vergoedingen of kwijtscheldingen voor vaste lasten die op grond van een andere regeling al zijn ontvangen, worden op deze tegemoetkoming in minder gebracht.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn de volgende:

  • Uw organisatie is actief binnen de gemeente Haaren;
  • De activiteiten richten zich op jeugd (tot en met 17 jaar) of cultuur en muziek of het uitbaten van een dorps/gemeenschapshuis;
  • Uw aanvraag is uiterlijk op 14 december 2020 ingediend.

Onder vaste lasten wordt voor deze regeling verstaan de jaarlijks terugkerende kosten van huur, onderhoud, afschrijvingen, rente, verzekeringspremies, abonnementen, contributies en overige kosten die volgens de gemeente voor de aanvrager als vaste lasten kunnen worden aangemerkt. De energielasten worden tot maximaal 25% als vaste lasten aangemerkt;

Professionele organisaties en organisaties die alleen éénmalige evenementen organiseren, komen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan?

Bent u bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie en voldoet uw organisatie aan bovengenoemde voorwaarden? Download het aanvraagformulier. Hierop staat ook welke bewijsstukken u nodig heeft. Het ingevulde formulier retourneert u uiterlijk op 14 december. Retourneren kan op drie manieren:

1. Per e-mail naar mevrouw van Herwijnen, A.v.Herwijnen@Haaren.nl

2. Per post aan de Gemeente Haaren, t.a.v. A. van Herwijnen, Postbus 44, 5076 ZG Haaren

3. Afgeven bij de gastvrouw van het gemeentehuis.

Meer weten?

Wilt u nog meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met mevrouw van Herwijnen, a.v.herwijnen@haaren.nl of telefonisch via 06 – 8292 6468.