Duurzaam wonen

Bij de gemeente Haaren kunt u geld lenen om uw woning energiezuinig te maken.
Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor het opstellen van een EPA rapport en voor het energielabel.

 • Stimuleringslening

  Het aanvragen van een stimuleringslening is niet meer mogelijk. Het budget is op.

  Als er weer budget beschikbaar komt laten wij u dat weten d.m.v. een nieuwsbericht op deze website. U kunt dan weer een aanvraag indienen. 

  Met de stimuleringslening leent u bij gemeente Haaren geld om uw woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas.

  U doet eerst een toetsing voor een stimuleringslening. Als de toetsing voldoet aan de voorwaarden uit de verordening stimuleringslening ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze brief vraagt u de stimuleringslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

  Wat houdt de stimuleringslening in?

  • de hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-
  • de lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten
  • looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen
  • de rente is 2%
  • de lening wordt onderhands verstrekt
  • de lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets

  Welke maatregelen komen in aanmerking voor de stimuleringslening?

  De volgende maatregelen komen in aanmerking voor de stimuleringslening:

  • Warmtepomp
  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler
  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Isolatie massieve muur
  • Raamisolatie
  • Warmteterugwinning
  • Maatwerkadvies
 • EPA subsidie

  Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt voor het rapport Energie Prestatie Advies (EPA) en voor het energielabel. Het rapport moet opgesteld zijn na 1 januari 2018. Meer details kunt u lezen in de verordening EPA rapport.

  EPA subsidie aanvragen

  Met een EPA rapport krijgt u een helder inzicht in de energieprestatie van uw eigen woning en in de mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen. Een EPA rapport is een gecertificeerd energieadvies. Met het energielabel vergelijkt u uw woning met andere soortgelijke woningen.

  Voor het rapport en voor het energielabel kunnen particuliere woningbezitters een bijdrage ontvangen van maximaal € 200,-.

  EPA rapport en energielabel

  Het EPA rapport is een verdieping van het energielabel. Het energielabel is een verplichting bij de verkoop of verhuur van een woning. Het EPA rapport is dit niet.

  Het EPA rapport geeft een helder overzicht van de:

  • huidige staat van de woning (bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige warmwater- en verwarmingsinstallaties)
  • huidig energieverbruik, uitgedrukt in een energie-index (EI), dit is te gebruiken om de woning te vergelijken met andere woningen van een soortgelijk type
  • huidige energieverbruik
  • voorgestelde energiemaatregelen
  • toekomstig energieverbruik
  • te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen
  • investeringen en terugverdientijden per maatregel
  • indien van toepassing, de mogelijkheden van fiscale aftrek
  • prognose van te halen energielabel na toepassing maatregelen

  Voorwaarden

  Om de bijdrage te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Indienen in pdf een vastgesteld EPA rapport
  • Indienen in pdf een vastgesteld energielabel
  • Indienen in pdf een factuur van de EPA adviseur

  Het EPA rapport en het energielabel moeten zijn uitgevoerd door een gecertificeerd bureau of persoon (geregistreerd bij het KVINL)

  Na het indienen kunt u een vergoeding van het uitgevoerde EPA maatwerkadvies en energielabel met een maximum van € 200,- ontvangen.

  Een overzicht van gecertificeerde bedrijven en adviseurs vind u op de website van EPA.

  Meer info over het EPA maatwerkadvies en/of het energielabel vindt u bij het RVO.