Duurzaamheid

De gemeente Haaren heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. We dragen bij aan de aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat de aarde voor de komende generaties een leefbare planeet blijft. Dit doen we door:                                                                                                  

 1. De klimaatverandering te stoppen door de concentratie CO2 in de atmosfeer terug te brengen (klimaatmitigatie):
 • Minder energie gebruiken
 • De benodigde energie duurzaam opwekken
 • CO2 uit de lucht halen en vastleggen in bomen, planten en de bodem
 1. Onze leefomgeving voor te bereiden op de klimaatveranderingen.

Het is de ambitie van Haaren om in 2035 CO2-neutraal te zijn en om in 2050 klimaatbestendig te zijn. De gemeente heeft de ambities vastgesteld, maar kan er niet alleen voor zorgen dat de ambities gehaald worden. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen!

 • Wat kunt u zelf doen?

  Verduurzaam het energieverbruik van uw woning

  Klimaatmaatregelen van uw woning

  • Gebruik een regenton. Tips voor het gebruik van een regenton.
  • Maak een verlaging of vijver in de tuin. Het water wordt dan opgevangen.
  • Verruil stenen en tegels voor groen in uw tuin.
  • Weinig plek in de tuin? Maak een grindkoffer (een grote kuil met worteldoek en grind erin).
  • Plaats grote tanks of waterzakken in bijvoorbeeld de kruipruimte, Spoel hiermee het toilet door.
  • Leg een groen dak aan. Daarmee houdt u warmte buiten in de zomer en warmte binnen in de winter.
  • Bomen en planten geven schaduw en zorgen voor verdamping.
  • Water in de tuin geeft verkoeling door verdamping. Met een fontein wordt dit effect vergroot.

  Algemene informatie over klimaatadaptatie vindt u op:  Klimaatadaptatie Brabant.

  Laadpaal voor uw elektrische auto

  Als u een elektrische auto heeft en geen eigen terrein voor een laadpunt, dan kunt u een verzoek voor een nieuw openbaar laadpunt indienen. Dit kunt u rechtstreeks bij Vattenfall doen. Om de laadpunten te gebruiken hebt u ook een laadpas nodig.

  Laadpaal aanvragen

  De laadpas van Vattenfall werkt op alle laadpunten en is gratis aan te vragen. Met de laadpas laadt u voor € 0,22 per kilowattuur op de laadpunten van Vattenfall-Heijmans in Brabant en Limburg. Voor meer informatie kijkt u op de website van Vattenfall.

  Word lid van een coöperatie

  In de gemeente Haaren is de coöperatie Duurzame Energie Haaren (DEH) actief, die zich inzet voor de verduurzaming van de gemeente. Wilt u meedenken over duurzaamheid? Word dan lid van DEH.

 • Heeft u een bedrijf?

  Verduurzaam het energieverbruik van uw bedrijf

  Klimaatmaatregelen voor uw bedrijf

  • Maak gebruik van een regenton. Tips voor het gebruik van een regenton.
  • Verruil stenen en tegels voor groen, grind, poreuze klinkers, of andere waterdoorlatende bodembedekking.
  • Plaats grote tanks of waterzakken in bijvoorbeeld de kruipruimte, waarmee de wasmachine/spoelinstallaties kunnen worden aangevoerd of het toilet kan worden doorgespoeld.
  • Leg een groen dak aan. Daarmee houdt u warmte buiten in de zomer en warmte binnen in de winter.
  • Bomen en planten geven schaduw en zorgen voor verdamping waardoor er verkoeling optreedt. Denk hierbij ook aan gevelbeplanting, bijvoorbeeld klimplanten.
  • Water op het terrein geeft verkoeling door verdamping. Met een fontein wordt dit effect vergroot.
 • Wat doet de gemeente?

  Verduurzamen eigen organisatie en gebouwen

  Als we verwachten dat anderen een steentje bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente moeten we zelf als organisatie het goede voorbeeld geven. Dit doen we onder andere door:

  • Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. We streven ernaar om in 2030 een energie neutrale organisatie te zijn. Als opstap richting 2030 energieneutraal zorgen we ervoor dat de gemeentelijke gebouwen in 2022 gemiddeld label B hebben.
  • Inzetten op de productie van hernieuwbare energie. Op het dak van HelvoirThuis, de Gemeentewerf en het Gemeentehuis zijn zonnepanelen geplaatst (in totaal 785). De energie die we niet zelf opwekken, en dus moeten inkopen, is 100% groene energie.

  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

  Met MVI geeft de gemeente aan hoe belangrijk zij het vindt om duurzame innovaties en maatschappelijk verantwoord ondernemen door marktpartijen te stimuleren onder meer via haar inkoopbeleid en opdrachtgeverschap. Daarnaast is het ook een belangrijk instrument om in te zetten om de eigen duurzaamheidsambities te realiseren. De focus van de gemeente richt zich op de speerpunten CO2-reductie en circulariteit. Als in een inkooptraject een of meer van de andere thema’s een rol kunnen spelen bij duurzaamheid dan worden deze thema’s meegenomen. Meer informatie over de aanpak vindt u in het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

  Regionale projecten die ondersteunend zijn aan onze doelen: