Duurzaamheid

De gemeente Haaren ondersteunt diverse duurzaamheidsprojecten.

Lopende duurzaamheidsprojecten

Regentonactie

De regentonactie van de gemeente is inmiddels succesvol afgerond. Er zijn 330 regentonnen verkocht (6,6% van de huishoudens in de gemeente Haaren). 

 • Tips voor het gebruik van een regenton

  • Tip 1: Zorg dat het regenwater in de grond komt
   Zorg dat de overloop van de regenton met een slang de tuin inloopt. Dit kan bijvoorbeeld in een grindkoffer, een vijver of gewoon op het gras. Zo komt het regenwater in de grond terecht en loopt het niet terug in het riool. Op deze manier raakt de riolering niet overbelast. Ook loopt het water verder van de woning in de grond, zodat het water niet voor vocht of lekkage in huis zorgt.
  • Tip 2: Hergebruik regenwater
   Het regenwater kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken. Bij autowassen en ramen zemen krijgt u een streeploos resultaat, omdat er geen kalk in regenwater zit. Dit is ook een voordeel als u het regenwater gebruikt voor de wasmachine of toilet. Binnen- en buitenplanten kunt u ermee bewateren. Dierenverblijven kunt met regenwater schoonmaken en de dieren kunnen van regenwater drinken. Met regenwater kan er ook gespeeld worden.
  • Tip 3: Plaats de regenton dicht bij een regenpijp
   Voor het plaatsen van de regenton kunnen een paar overwegingen gemaakt worden. Wanneer u de regenton dichtbij een regenpijp plaatst, voorkomt u grote regenpijpinstallaties. Zorg wel dat de overloop verder van het huis is verwijderd.
  • Tip 4: Zet de regenton in de schaduw
   Een schaduwrijke plek voorkomt snelle algengroei. De kans op legionella in een regenton is heel klein, maar in de schaduw is de kans nog kleiner. Besmetting met legionella is alleen mogelijk bij verneveling van het water.
  • Tip 5: Plaats een deksel op de regenton
   Met een deksel op de regenton voorkomt u dat muggen eitjes leggen in het water. Ook valt er geen blad of vogelpoep in en blijft het water schoon.
  • Tip 6: Bescherm uw regenpijp tegen viezigheid
   Om de regenpijp die naar uw regenton loopt, kunt u een fijnmazig netje of panty aanbrengen. Daarmee vangt u gruis van de dakpannen, mos, bladeren en ander materiaal vanaf het dak op en blijft het water schoon.
  • Tip 7: Controleer de ontluchtingsweg
   In oudere woningen is de ontluchting van het riool soms geregeld via een regenpijp. Wanneer u deze regenpijp aansluit op een regenton of de pijp dopt u af, dan verdwijnt de ontluchtingsweg en kan er een rioollucht in huis ontstaan. Ter plaatse moet u kijken hoe u de ontluchtingsfunctie weer kunt herstellen.
  • Tip 8: Maak uw regenton schoon
   Reinig uw regenton één à twee keer per jaar. Let op dat de regenton niet kapot gaat bij vorst. Het meest veilige is om de ton vooraf leeg te laten lopen.
  • Tip 9: Verwijder aanslag van uw ton met soda
   Bij houten wijntonnen kan aanslag ontstaan. De aanslag is een natuurlijke aanslag van rode wijn en bestaat voor een groot deel uit suiker en kalk. Deze aanslag is niet schadelijk voor uw planten en is eventueel te verwijderen met soda.
 • Klimaatadaptatie: wat is dat?

  Het klimaat is aan het veranderen. Inmiddels hebben we in Nederland te maken met langere droge periodes, langere hittegolven en meer hevige piekbuien. Dit zorgt in sommige gevallen voor overlast, maar gelukkig kunnen we ook het nodige doen om deze overlast te beperken. We kunnen de omgeving aanpassen om water op te vangen en hitte tegen te gaan. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd.

  Wateroverlast

  Veel wateroverlast wordt veroorzaakt door de riolering die het water niet kan verwerken bij een hevige bui. Als het hemelwater uit deze vuilwaterriolering wordt gehouden, zal deze niet meer overstromen en kan er geen vuilwater op deze manier via de putdeksels op straat komen.

  Overstromingen

  Rond de beken en watergangen is het mogelijk dat het water buiten de oever treedt, als het volume van het water toeneemt.

  Hittestress

  In de zomer wordt het warm. Er zijn meer en langere hittegolven. Ook zijn er steeds meer nachten waarbij de temperatuur maar weinig daalt.

  Droogte

  Er zijn steeds langere periodes zonder regen. Met hitte erbij verdampt het oppervlaktewater snel. Hierdoor ontstaat er een tekort van water in de bodem. Het grondwater verlaagt ook, waardoor er in totaal te weinig water beschikbaar is voor planten en dieren. De moeilijkheid van droogte is, dat het een lange herstelperiode heeft. Door de droogte slaat de bodem dicht, zodat regen wat er uiteindelijk valt niet makkelijk in de bodem wordt opgenomen. Om planten en gewassen te redden kan er gesproeid worden met bijvoorbeeld grondwater en drinkwater. Als we dit echter allemaal doen en voor langere tijd, zal dit een aanslag zijn op de drinkwatervoorraad in de bodem.

 • Klimaatadaptatie: wat doet de gemeente?

  Wat doet de gemeente?

  • De gemeente legt hemelwaterriolering aan. Dit is een buis die naast het vuilwaterriool komt te liggen en waar alleen regenwater in terechtkomt van de straatkolken en eventueel aangesloten regenpijpen van gebouwen. Deze buis is waterdoorlatend, zodat het water langzaam in de grond kan worden opgenomen. Bij hevige regen loopt het overtollige water in een retentievijver, bijvoorbeeld achter de kerk in Haaren.
  • Er worden op verschillende plekken groenperken ingericht om hemelwater te ontvangen, waar het water rustig in de grond kan zakken. Het water kan bijvoorbeeld over straat naar deze plekken geleid worden. Groen koelt tevens de omgeving af en houdt water vast.
  • Bij elke activiteit die de gemeente doet in de omgeving, kijken we wat we kunnen doen om plek voor water te creëren.
  • Op het gemeentehuis leggen we een groen dak aan. Het groene dak houdt warmte buiten in de zomer en warmte binnen in de winter.
  • Alle gemeentelijke gebouwen zijn afgekoppeld van het vuilwaterriool. Het water van de daken komt terecht in hemelwaterriolering.
  • De gemeente maait sloten om ruimte te behouden en houdt de oevers van de beken in de gaten zodat de stroming goed door kan gaan.
  • We onderhouden dijken en waar nodig passen we deze aan.
  • Op bepaalde plekken zorgt het waterschap en de gemeente ervoor dat het water juist buiten de oevers kan, zodat er gecontroleerd ruimte is voor overtollig water. Dit gebeurt in de overstromingsgebieden.
  • We proberen dichte bestrating zoveel mogelijk te beperken.
  • De gemeente verzorgt acties, waardoor het wat makkelijker wordt voor de inwoners om mee te doen met de klimaatadaptatie.
 • Klimaatadaptatie: wat kunt u doen?

  • Een regenton vangt water op van het dak. Als deze regelmatig geleegd wordt en als de overloop van de ton naar de tuin wordt geleid, scheelt dit weer het nodige water in de riolering. Daarbij kan het water gebruikt worden voor het bewateren van planten, drinkwater voor huisdieren, het wassen van huisdieren, het doorspoelen van het toilet, en ga zo maar door.
  • Een verlaging of vijver in de tuin kan water opvangen.
  • Als stenen en tegels uit de tuin worden verwijderd en worden vervangen door groen, grind, houtsnippers, of andere waterdoorlatende bodembedekking, is er meer ruimte voor water om in de grond te zakken.
  • Bij weinig plek in de tuin kan een grindkoffer (een grote kuil met worteldoek en grind erin) of infiltratiekratten ingegraven worden, waar water snel naartoe kan en vandaaruit rustig in de grond kan zakken.
  • Water kan ook opgevangen worden in grote tanks of waterzakken in bijvoorbeeld de kruipruimte, waarmee de wasmachine kan worden aangevoerd of het toilet kan worden doorgespoeld.
  • Leg een groen dak aan. Deze houdt warmte buiten in de zomer en warmte binnen in de winter. Een groen dak heeft meerdere functies, waaronder water vasthouden.
  • Schaduw van bomen en planten (pergola) geeft verkoeling.
  • Tegels vervangen door groen zorgt ook voor vergroening. Door verdamping van de planten wordt de omgeving koeler.
  • Gevelbeplanting, bijvoorbeeld klimplanten, houden de warmte buiten.
  • Water in de tuin geeft verkoeling door verdamping. Met een fontein wordt dit effect vergroot.
  • Bomen, planten en ander groen in de tuin houden het water vast.
 • Meer informatie over klimaatadaptatie

  Kijk ook eens op www.huisjeboompjebeter.nl. Op de website van Waterschap De Dommel kunt u zien wat zij allemaal ondernemen op het gebied van klimaatadaptatie. Ook op de speciale themasite van de provincie Noord-Brabant vindt u meer informatie over dit onderwerp.