Economisch actieplan

Op de jaarlijkse ondernemersavond werden de resultaten van deze economische scan gepresenteerd in de vorm van een quiz. Aansluitend werd ook het vervolgtraject toegelicht. Het doel is om aan het einde van dit jaar een nieuwe  economisch agenda te hebben vastgesteld.

Tot die tijd is het huidige economische actieplan van kracht:

  • Presentatie en quiz ondernemersavond

    Hier vindt u de presentatie en de Quiz van de ondernemersavond van 3 april 2017.

  • Economisch actieplan

    Er komt een nieuw economisch actieplan. De eerste stap om te komen tot dit nieuwe actieplan is het maken van een scan van de huidige economische situatie van de gemeente Haaren. Wat zijn de grootste sectoren, hoe staat het met de werkgelegenheid, hoe kunnen we zorgen voor toekomstig bestendige gemeenten? Deze vragen worden middels de scan beantwoord.