Economisch actieplan

Op de ondernemersavond van 3 april 2017 werden de resultaten van deze economische scan gepresenteerd in de vorm van een quiz. Aansluitend werd ook het vervolgtraject toegelicht. Naar aanleiding van de economische scan werkt op dit moment een groep ondernemers aan het project GROW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.

  • Presentatie en quiz ondernemersavond

    Hier vindt u de presentatie en de Quiz van de ondernemersavond van 3 april 2017.

  • Economisch actieplan

    Er komt een nieuw economisch actieplan. De eerste stap om te komen tot dit nieuwe actieplan is het maken van een scan van de huidige economische situatie van de gemeente Haaren. Wat zijn de grootste sectoren, hoe staat het met de werkgelegenheid, hoe kunnen we zorgen voor toekomstig bestendige gemeenten? Deze vragen worden middels de scan beantwoord.