Economische Scan

In 2017 is een scan uitgevoerd die de economische situatie van de gemeente Haaren in beeld heeft gebracht. De resultaten van deze economische scan zijn gepresenteerd in de vorm van een quiz. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris.