Tozo

Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) is een maatregel om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers.

Hoe vraagt u de Tozo aan?

De Tozo regeling is verlengd tot en met 31 september. Voor aanvraag vult u onderstaande formulieren in.

Stuur het formulier met bewijsstukken naar:

Mail: : so-ondersteuning@mijngemeentedichtbij.nl
Post:  antwoordnummer 62, 5280 VJ Boxtel. 

Is de aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht via e-mail of nemen we telefonisch contact met u op.

Informatie verlenging

Wanneer kan de verlenging van de Tozo-uitkering ingaan?
U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen op de 1e van de maand na afloop van uw huidige uitkering. Bijvoorbeeld loopt uw Tozo-uitkering af in de maand mei, dan kan de verlenging ingaan op 1 juni enz.

Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee
Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. Heeft u samen meer inkomen dan het sociaal minimum, dan krijgt u geen verlenging.

U bent partners als u:​​​​

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  - samen een huishouden heeft;
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  - samen een kind heeft;
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Sociaal minimum netto per maand voor:​​​

 • gehuwden en samenwonenden:
  - beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
  - 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
  - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
  - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
  - van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
  - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.
   
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  - van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
  - van 18 tot 21 jaar € 259,78.

Betaaldata Tozo

 • De betalingen over de maanden maart en april betalen wij na afhandeling wekelijks op dinsdag of vrijdag
 • De maand mei betalen wij uiterlijk 17 juni
 • De maand juni betalen wij uiterlijk 17 juli
 • De maand juli betalen wij uiterlijk 18 augustus
 • De maand augustus betalen wij uiterlijk 17 september
 • De betaaldatum voor de maand september maken wij later bekend

Inkomsten- of wijzigingsformulier

Er zijn inkomstenformulieren verzonden aan ondernemers die in aanmerking komen voor de Tozo. Dit formulier is het formulier dat we ook gebruiken voor onze bijstandsuitkeringen. Via dit formulier geeft u uw inkomsten door aan ons. De bedoeling is dat u het netto bedrijfsresultaat opgeeft en eventuele andere inkomsten. De inkomsten van de partner hoeft u alleen voor Tozo 2 op te geven. Als u een formulier hebt ontvangen, dan moet u dit altijd terugsturen. Ook als er geen inkomsten zijn geweest. Vul dan in € 0,-. 

Heeft u een wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen geef dit door op een wijzigingsformulier.

Veelgestelde vragen over de ToZo:

 • Heb ik recht op ToZo? 
  We raden u aan om online de geldnoodscan te doorlopen. Hebt u mogelijk recht, dan kunt u meteen een aanvraag starten. Op dit moment kan de gemeente geen gesprek met u aangaan om te bepalen of u recht heeft op de ToZo. Wij focussen ons op het afhandelen van de aanvragen die zijn ingediend. 
   
 • Ik heb een ToZo aanvraag ingediend. Heeft de gemeente de aanvraag ontvangen?
  Als u een mail heeft gekregen met een zaaknummer, betekent dit dat uw aanvraag is ontvangen door de gemeente. Is de ingediende aanvraag nog niet compleet? Dan nemen we contact met u op. 
   
 • Wanneer wordt mijn aanvraag ToZo behandeld? 
  Als u een mail hebt gekregen met een zaaknummer, betekent dit dat uw aanvraag is ontvangen door de gemeente. 
  Hebt u de aanvraag volledig ingevuld, alle gevraagde gegevens aangeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan doen we onze uiterste best om binnen 4 weken een besluit te nemen. Maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u een bericht van ons. Wij verzoeken u enkel in geval van zeer hoge nood contact met ons op te nemen. Dit om er voor te zorgen dat wij in staat zijn de aanvragen voor iedereen zo spoedig mogelijk af te werken.
   
 • Hoe hoog is de uitkering of lening bedrijfskapitaal?
  Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. Voor een handig overzicht kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid
  U kunt ook bijstand aanvragen voor bedrijfskapitaal. Dit is een rentedragende lening, bedoeld voor lopende zakelijke bedrijfslasten die u nu niet als gevolg van de coronacrisis kunt betalen. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moet u naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er liquiditeitsproblemen zijn als gevolg van de coronacrisis. Een lening is maximaal € 10.157, -- De rente bedraagt 2% en de maximale looptijd van een lening is drie jaar.
 • Heeft u teveel of te hoge ToZo-uitkering ontvangen?
  Wij verzoeken u nog niets terug te betalen. U ontvangt van ons een terugvorderingsbrief, hierin staat het bedrag en hoe u dit terug kunt betalen.
 • Kom ik in aanmerking voor een voorschot? 
  Wij streven ernaar alle aanvragen ToZo binnen de gestelde termijn af te handelen. Omdat wij snel de aanvraag afhandelen verstrekken wij normaal gesproken geen voorschotten, of er moet sprake zijn van een zeer bijzondere situatie. Hebt u dringend geld nodig? Neem dan telefonisch contact op. 
   
 • Wat is de inlichtingenplicht?
  Doet u een beroep op de regeling, dan moet u aan ons alle inlichtingen verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om wijzigingen in uw inkomenssituatie. Als dat nodig is, passen wij de uitkering aan of zetten wij hem stop. Wij zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand van u terug te vorderen en je daarnaast een boete op te leggen.

   
 • Toch nog een vraag?
  Is uw vraag nog niet beantwoord? Dan kunt u mailen naar Torzo@mijngemeentedichtbij.nlHebt u een dringende vraag? Bel dan op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 naar (0411) 65 59 90.