Financiën

De Raad van de gemeente Haaren presenteert hier de beleidsmatige – en financiële plannen.

De jaarlijkse Perspectiefnota en de Programmabegroting geven u informatie over de inkomsten en over de activiteiten waar de gemeente jaarlijks haar geld aan besteedt. Met de bestuursrapportage rapporteert de gemeente tussentijds over wat de stand van zaken is. Hiermee kunnen er  tussentijds aanpassingen plaatsvinden in de Programmabegroting.

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van wat er in de Programmabegroting is afgesproken.