Geheimhouding persoonsgegevens

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties. Dit heet het geheimhoudingsrecht.

Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties, notaris of advocaat kunt u daarom niet tegengaan.

Geheimhouding aanvragen

Geheimhouding aanvragen kan als u 16 jaar of ouder bent. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen. Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezaghouder dit ongedaan maken.

Verzoek indienen