Grondzaken

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Bouwgrond en nieuwbouwwoning

  Bent u geïnteresseerd in bouwgrond of nieuwbouwwoning, schrijft u zich dan in bij de lokale makelaars. Deze makelaars verkopen de bouwgrond in opdracht van de gemeente.

  U blijft ook op de hoogte van nieuwbouwprojecten via de website van Funda.

 • Grondprijzen

  De grondprijzen 2018 - 2019 voor huur- en koopwoningen (Genoemde prijzen zijn exclusief BTW).

  Woningcategorie

  Huurprijs/ VON-prijs

  (prijspeil 2014)

  Kavelgrootte Prijs per m2

  Prijs/m2 boven

  maximale kavelgrootte

  Huurwoning goedkoop < € 710,68/mnd Max. 120 m2 € 200/m2 € 275/m2
  Biezenmortel
  Basis grondprijs € 305/m2
  Koopwoning goedkoop < € 185.000 € 275/m2*
  Koopwoning middelduur/duur > € 185.000 € 275 -
  € 335/m2
  Huurwoning vrije sector > € 710,68/mnd € 275 -
  € 335/m2
  Esch
  Basis grondprijs € 325/m2
  Koopwoning goedkoop < € 185.000 € 275/m2*
  Koopwoning middelduur/duur > € 185.000 € 295 -
  € 355/m2
  Huurwoning vrije sector > € 710,68/mnd € 295 -
  € 355/m2
  Haaren / Helvoirt
  Basis grondprijs € 340/m2
  Koopwoning goedkoop < € 185.000 € 275 m2*
  Koopwoning middelduur/duur > € 185.000 € 305 -
  € 375/m2
  Huurwoning vrije sector > € 710,68/mnd € 305 -
  € 375/m2

  *) Koopwoning goedkoop

  Wanneer de verkoopprijs van de woning lager ligt dan maximaal € 185.000 kan een lagere grondprijs worden gehanteerd.

  Aanpassing en geldigheidsduur prijzen

  De genoemde prijzen zijn geldig met ingang van 29 juni 2018 en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de marktontwikkelingen. Mocht de actualisatie niet tijdig plaatsvinden, dan indexeren we de genoemde bedragen met de prijswijziging over de periode datum vaststelling door college tot 1 juli 2019, volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI).

  Grondprijzen bedrijventerreinen 

  Algemene verkoopvoorwaarden

 • Reststroken

  Wilt u een reststrook van de gemeente kopen vul dan het aanvraagformulier reststroken in. U kunt alleen een verzoek indienen als u eigenaar bent van het perceel (de woning) welke grenst aan de reststrook.

  Het reststroken beleid is bedoeld om zoveel mogelijk duidelijkheid en rechtsgelijkheid te geven voor de gebruikers van gemeentelijke grondstukken.

 • Bodeminformatie

  Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

  Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond?

  • Let dan op bodemvervuiling.
  • laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuilt is, moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

  Wat moet ik doen?

  • Kijk op de kaart van het Bodemloket om te zien of de bodem in uw buurt vervuild is
 • Handboek kabels en leidingen

  Volgens de telecomverordening en APV van de gemeente Haaren is een instemming/vergunning nodig voor het aanleggen, wijzigen, exploiteren of verwijderen van kabels en buisleidingen in het openbare beheergebied van de gemeente Haaren. In het handboek, te vinden bij de telecommunicatieverordening, staan richtlijnen, voorwaarden en eisen waaraan moet worden voldaan om een vergunning of instemming te krijgen.