Grondzaken

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Bouwgrond en nieuwbouwwoning

  Bent u geïnteresseerd in bouwgrond of nieuwbouwwoning, schrijft u zich dan in bij de lokale makelaars. Deze makelaars verkopen de bouwgrond in opdracht van de gemeente.

  U blijft ook op de hoogte van nieuwbouwprojecten via de website van Funda.

  Meer info plan Reigerskant.

 • Grondprijzen

  De grondprijzen 2019 - 2020 voor huur- en koopwoningen (Genoemde prijzen zijn exclusief BTW).

  Woningcategorie  

  Huurprijs/ VON-prijs

  (prijspeil 2019)  

  Kavelgrootte   Prijs per m2  

  Prijs/m2 boven

  maximale kavelgrootte  

  Huurwoning sociaal < € 720,42/mnd Max. 120 m2 € 200/m2 € 285/m2
  Biezenmortel
  Basis grondprijs € 310/m2
  Koopwoning goedkoop

  < € 200.000

  € 285/m2*

  Koopwoning middelduur/duur   > € 200.000

  € 285 -

  € 340/m2

  Huurwoning vrije sector > € 720,42/mnd

  € 285 -

  € 340/m2

  Esch
  Basis grondprijs € 330/m2
  Koopwoning goedkoop < € 200.000 € 285m2*
  Koopwoning middelduur/duur > € 200.000

  € 300 -

  € 360/m2

  Huurwoning vrije sector > € 720,42/mnd

  € 300 -

  € 360/m2

  Haaren / Helvoirt
  Basis grondprijs € 345/m2
  Koopwoning goedkoop < € 200.000 € 285/m2*
  Koopwoning middelduur/duur > € 200.000

  € 310 -

  € 380/m2

  Huurwoning vrije sector > € 720,42/mnd

  € 310 -

  € 380/m2

  *) Koopwoning goedkoop

  Aanpassing en geldigheidsduur prijzen

  De genoemde prijzen zijn geldig met ingang van 7 juni 2019 en worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de marktontwikkelingen. Mocht de actualisatie niet tijdig plaatsvinden, dan indexeren we de genoemde bedragen met de prijswijziging over de periode datum vaststelling door college tot 1 juli 2020, volgens de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI).

  Grondprijzen bedrijventerreinen 

  Algemene verkoopvoorwaarden

 • Reststroken

  Wilt u een reststrook van de gemeente kopen vul dan het aanvraagformulier reststroken in. U kunt alleen een verzoek indienen als u eigenaar bent van het perceel (de woning) welke grenst aan de reststrook.

  Het reststroken beleid is bedoeld om zoveel mogelijk duidelijkheid en rechtsgelijkheid te geven voor de gebruikers van gemeentelijke grondstukken.

 • Bodeminformatie

  Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.

  Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond?

  • Let dan op bodemvervuiling.
  • laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuilt is, moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

  Wat moet ik doen?

  • Kijk op de kaart van het Bodemloket om te zien of de bodem in uw buurt vervuild is
 • Handboek kabels en leidingen

  Volgens de telecomverordening en APV van de gemeente Haaren is een instemming/vergunning nodig voor het aanleggen, wijzigen, exploiteren of verwijderen van kabels en buisleidingen in het openbare beheergebied van de gemeente Haaren. In het handboek, te vinden bij de telecommunicatieverordening, staan richtlijnen, voorwaarden en eisen waaraan moet worden voldaan om een vergunning of instemming te krijgen.