Herindeling gemeente Haaren

     

                              

  

De gemeente Haaren wordt opgeheven en de vier dorpen, Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel gaan ieder onderdeel uitmaken van een andere buurgemeente. Biezenmortel komt bij Tilburg, Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk en Helvoirt bij Vught. Samen met deze buurgemeenten werken we aan een soepele overgang, met zo weinig mogelijk overlast voor u. Op 1 januari 2021 is de herindeling een feit en bent u inwoner van een andere gemeente.

Hoe gaat het in de nieuwe gemeente?

Over de belangrijkste afspraken die de gemeenten maken en waar u persoonlijk iets van merkt, ontvangt u bericht. Dit gebeurt door de gemeente Haaren en, naarmate de herindelingsdatum dichterbij komt, ook steeds vaker door uw toekomstige gemeente. Via deze webpagina houden wij u op de hoogte van het belangrijkste nieuws.

Heeft u prangende vragen over de herindeling? Stel deze via gemeente@haaren.nl

Deze kaart geeft de nieuwe gemeentegrenzen aan zoals deze zijn opgenomen in het herindelingsadvies

* Wij werken hard om ervoor te zorgen dat de herindeling zo geruisloos mogelijk verloopt met zo min mogelijk ongemak voor u. Maar gemeente Haaren is een organisatie in afbouw. Wij doen alleen wat noodzakelijk en haalbaar is in deze laatste maanden. Wij rekenen op uw begrip en vragen om terughoudendheid bij het indienen van verzoeken en vragen in Haaren.

Dus heeft u een geweldig burgerinitiatief bedacht, wilt u een omgevingsvergunning aanvragen of is er iets anders waar u de gemeente voor nodig heeft? Bewaar het voor uw gemeente als dat kan.

Meer informatie over onze dienstverlening leest u onder 'nieuws'.