21 december 2017 - Raadsbesluit herindeling Haaren

Met het raadsbesluit van 21 december sprak de gemeenteraad het voornemen uit om de gemeente Haaren op te splitsen en de vier dorpen, Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt over te dragen aan buurgemeenten. Na dit besluit zijn de raden van de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught gevraagd om een 'nader te bepalen deel' van de gemeente Haaren over te nemen bij de opsplitsing.