5 juli 2018 - Raadsbesluit richting bepaling dorpen

Het raadsbesluit volgt op het raadsvoorstel 'richting bepaling dorpen'. De raad heeft hierbij besloten door welke buurgemeenten de dorpen van Haaren worden overgenomen bij de herindeling. Dit raadsbesluit is nodig om te komen tot het herindelingsontwerp. In dit ontwerp, een gezamenlijk document van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Tilburg en Vught, wordt verder uitgewerkt hoe de herindeling van de gemeente Haaren zal plaatsvinden.