april en mei 2018 - Gespreksronde

Na het besluit van de gemeenteraad tot opsplitsing van de gemeente werd een gespreksronde gehouden met de inwoners. De gemeente wilde graag van inwoners horen bij welke gemeente ieder dorp in de toekomst wil aansluiten en welke begrenzing daarbij moet worden aangehouden. De input van de inwoners is waardevolle informatie voor de gemeenteraad die besluiten moet nemen over hoe de opsplitsing plaats gaat vinden.

Ter voorbereiding op de gespreksronde maakte de gemeente een praatprent met maatwerk. De praatprent was het startdocument voor het gesprek over de toekomstige gemeenten van de 4 dorpen en de dorpsgrenzen. In de praatprent staan de dorpsgrenzen van 1996/1997 aangegeven, de huidige gemeentegrens en het maatwerk. Het maatwerk bestaat uit oplossingen op basis van onlogische situaties. Bijvoorbeeld ter voorkoming van het opdelen van een perceel in verschillende gemeenten.

Door in de praatprent te klikken op de letters A, B, C, D, E en F opent u ingezoomde detailkaarten. Het maatwerk staat in de praatprent aangemerkt met cijfers. Let op: Het laden van de praatprent kan een ogenblik duren.

Tijdens de gespreksronde is in ieder dorp van de gemeente een gespreksavond gehouden waarop de praatprent en het maatwerk werden gepresenteerd aan inwoners. De presentaties vindt u hieronder.