maart 2018 - Raadsbesluiten partnergemeenten herindeling Haaren

In maart 2018 besloten de raden van Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught in principe bereid te zijn tot het overnemen van een 'nader te bepalen deel' van de gemeente Haaren.