Nieuws

Volg hier het laatste nieuws over de gemeentelijk herindeling.

Herindelingsverkiezingen

Op woensdag 18 november worden in de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel herindelingsverkiezingen gehouden. Dit zijn (vervroegde) gemeenteraadsverkiezingen die worden georganiseerd vanwege de gemeentelijke herindeling. Inwoners mogen dan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad van deze gemeenten voor de periode 2021-2026. In Tilburg zijn geen herindelingsverkiezingen. Meer informatie over de herindelingsverkiezingen volgt t.z.t.

Afspraken subsidieverlening

De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben de gemeenten de volgende afspraken gemaakt:

  • Prestatiesubsidies worden jaarlijks door Haaren verleend aan professionele organisaties met een maatschappelijke functie. Organisaties die aanspraak willen maken op een prestatiesubsidie voor het jaar 2021 kunnen deze in 2020 al aanvragen bij hun toekomstige gemeente.
  • Projectsubsidies worden incidenteel door Haaren verleend voor de uitvoering van een project of evenement. Er is afgesproken dat Haaren in 2020 de subsidies nog verleent volgens de eigen regelgeving. Indien de subsidie doorloopt na 1-1-2021 betrekt Haaren hierbij de betreffende toekomstige gemeente.
  • Waarderingssubsidies worden door Haaren verleend aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in de dorpen ten behoeve van de inwoners. De subsidie wordt voor vier jaar verleend en is nu toegekend voor de periode 2019-2022. De toekomstige gemeenten keren de waarderingssubsidies in 2021 en 2022 uit.

    Kijk voor meer informatie over de gemaakte subsidieafspraken op onze pagina subsidie.

Gezamenlijke aanpak vergunningverlening

De gemeenten Oisterwijk, Boxtel en Tilburg werken nu alvast samen met Haaren op het gebied van vergunningverlening. Het gaat hierbij om het verlenen van (omgevings)vergunningen, inclusief toezicht op en handhaving van nieuwe vergunningen. De samenwerking is gestart op 1 februari 2020 en geldt alleen voor aanvragen ingediend op of na deze datum.

Tot 1 januari 2021 dient u uw aanvraag in bij de gemeente Haaren. Uw aanvraag wordt behandeld door medewerkers van uw toekomstige gemeente. Voor Haaren is dit gemeente Oisterwijk, voor Esch is dit gemeente Boxtel en voor Biezenmortel is dit gemeente Tilburg. Voor inwoners van Helvoirt verandert er nog niets. Ook het toezicht tijdens de bouw en de handhaving van omgevingsvergunningen aangevraagd na 1 februari 2020 worden overgenomen door de  nieuwe gemeenten. Besluiten over de aanvragen worden tot 1 januari 2021 nog genomen door het college van burgemeester en wethouders van Haaren. Het beleid, waaronder de bestemmingsplannen, blijven geldend. Ook legt gemeente Haaren nog zelf de leges op.

Belastingaanslagen 2020

Inwoners ontvingen in december 2019 een brief over de belastingaanslagen in 2020. Vanwege de gemeentelijke herindeling gaat dit in 2020 namelijk anders dan u gewend bent. U heeft eind februari 2020 een aanslag ontvangen voor 2019 en 2020. De aanslag voor 2020 wordt dus dit jaar al opgelegd en niet achteraf. Meer informatie, zoals tarieven, vindt u op de pagina belastingen.  

Strooiroutes

De gemeenten Vught en Tilburg werken in de winter samen met Haaren om gladheid op de wegen tegen te gaan. De gemeente Vught strooit in Helvoirt en de gemeente Tilburg doet dat in Biezenmortel. De strooiroutes zijn hetzelfde als in voorgaande jaren.

Documenten