Zienswijze herindelingsontwerp

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december (overige raden) het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit is ontwerp is de 'routekaart' voor de herindeling. Daarin staan o.a. de nieuwe gemeentegrenzen

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019 kan iedereen een reactie geven op het herindelingsontwerp in de vorm van een 'zienswijze'. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

Zienswijze indienen

Schriftelijk of mondeling indienen kan ook

- door een brief te sturen naar Postbus 44, 5076 ZG Haaren
- mondeling op 1 van de gemeentehuizen. Maak hiervoor eerst (telefonisch) een afspraak bij de betreffende gemeente.

Wat moet er in een zienswijze staan?

- De zienswijze moet gericht zijn aan 1 of meerdere colleges van B & W.
- Stuurt u een zienswijze per brief? Geef de brief het onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp (bij mondelinge en digitale zienswijzen gebeurt dit automatisch)
- Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan.
- Uw zienswijze moet duidelijk aangeven wat u vindt en waarom u dit vindt.

Waar kan ik een papieren versie van het herindelingsontwerp vinden?

Van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019 ligt het herindelingsontwerp ook ter inzage:

- In de gemeentehuizen van Haaren, Oisterwijk, Vught en Boxtel. In Tilburg ligt het ter inzage op de locatie Stadskantoor (Spoorlaan 181)
- Ontmoetingscentrum Den Domp, Kerkstraat 26 in Haaren
- HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt
- Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5c in Esch
- Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42, Biezenmortel

Wat gebeurt er met zienswijzen?

Alle zienswijzen worden door de gemeenten gezamenlijk behandeld en verwerkt in een (concept) reactienota. Deze nota is openbaar per 27 maart. Zienswijzen kunnen leiden tot een aanpassing van het herindelingsontwerp. De nota wordt toegevoegd aan het ontwerp en daarmee wordt het een (concept) herindelingsadvies. Op 3 en 6 juni nemen de gemeenteraden hierover een besluit.