Gemeenteraadsverkiezingen

Op 18 november 2020 vinden de herindelingsverkiezingen van de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel plaats. Dit zijn (vervroegde) gemeenteraadsverkiezingen die worden georganiseerd vanwege de gemeentelijke herindeling. Voor uitgebreide informatie bekijkt u de verkiezingspagina van uw nieuwe gemeente: Oisterwijk, Vught of Boxtel. Een nieuwe stempas aanvragen of een schriftelijke machtiging indienen doet u bij de gemeente Haaren. In Tilburg vinden geen verkiezingen plaats.

 • Stemmen met stempas

  Uw stempas wordt uiterlijk 4 november bezorgd.

  Stempas kwijt of niet ontvangen

  Vraag dan schriftelijk of persoonlijk een nieuwe stempas aan.

  Schriftelijk aanvragen

  U kunt tot 13 november schriftelijk een vervangende stempas aanvragen. De nieuwe stempas wordt opgestuurd en uw oude stempas wordt ongeldig verklaard. Stuur het ingevulde formulier naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

  Persoonlijk aanvragen

  Wilt u een nieuwe stempas aanvragen, maak dan telefonisch een afspraak via (0411) 62 72 82. Doe dit vóór 17 november 12:00 uur. U kunt een nieuwe stempas dan persoonlijk aanvragen aan de balie. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

 • Een ander machtigen

  U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt:

  • iemand machtigen die in dezelfde gemeente mag stemmen als u zelf. Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De gemachtigde neemt uw stempas mee en een kopie van uw identiteitsbewijs (een foto van uw identiteitbewijs op de telefoon mag ook indien goed leesbaar).
  • schriftelijk machtigen. U kunt iemand een schriftelijke volmacht geven om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u niet terugdraaien. U ontvangt een bevestiging van de machtiging en de volmacht wordt naar de gemachtigde verstuurd. Stuur het ingevulde formulier vóór 13 november naar gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. U kunt alleen iemand schriftelijk machtigen die in dezelfde gemeente mag stemmen als u zelf.

  Schriftelijke volmacht herindelingsverkiezing 

  Een gemachtigde kan maximaal voor 2 anderen stemmen. Dit doet de gemachtigde op hetzelfde moment als hij/zij zelf gaat stemmen.