Herinrichting Mgr. Bekkersplein

In 2013 is het centrumplan Haaren vastgesteld. Het centrumplan biedt kaders voor het centrum van het dorp Haaren. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Haarensteyn is afgerond en de basisscholen Klimop en Hasselbraam zijn verhuisd naar de nieuwe brede School de Sprankel. Voor de vrijkomende locaties zijn de woningbouwplannen al ver gevorderd. Tijd om een volgend onderdeel van het centrumplan op te pakken: het Mgr. Bekkersplein en directe omgeving omtoveren tot een aantrekkelijk middelpunt van het dorp Haaren. We doen dit samen met onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De talrijke ideeën en opmerkingen die we van alle betrokkenen ontvingen, zijn samengevat in ‘gedeelde doelen’. Dat zijn de ideeën die de meerderheid omarmt. Vervolgens is, aan de hand van de gedeelde doelen, het voorlopig ontwerp opgesteld. Dit voorlopig ontwerp is in september en oktober 2017 met diverse stakeholders, ondernemers, bestuurders en inwoners van Haaren besproken. Complimenten, kritische punten en aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van definitief ontwerp, dat naar verwachting in eind november gereed is.