Herinrichting Mgr. Bekkersplein

De voorbereidingen voor de herinrichting voor het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat  zijn in volle gang. Het bouwteam, bestaande uit de gemeente Haaren, Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel BV, Dolmans Landscaping L+P en SOOH, zijn gestart met uitvoering van de eerste fase. De ondergrondse infrastructuur, zoals het riool en kabels en leidingen, is in beeld gebracht. Tevens is het ontwerp verder aangescherpt en uitgewerkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke keuzes gemaakt in materialen en maatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld bio-beton toegepast en worden bestaande materialen uit het plein hergebruikt. Daarnaast wordt het plein voorzien van beplanting met een dorps karakter. 

De totale werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Medio 2020 verwacht de gemeente het nieuwe plein op te leveren. 

Start fase 1 - Kerkstraat

Op 8 januari is de aannemer gestart met fase 1 van de herinrichting. Dit betreffen de werkzaamheden aan de bestrating van de Kerkstraat tot aan kruising Driehoeven (Kerkstraat huisnummer 75 t/m 41). Tijdens deze werkzaamheden is de Kerkstraat afgesloten en is er een omleiding ingesteld voor het verkeer. Winkels, bedrijven, horecagelegenheden en woningen  blijven te voet bereikbaar. De verwachting is dat deze fase in de eerste week van maart gereed is.

Vanaf maart zorgvuldige sanering voormalig kerkhof

Op woensdag 12 februari heeft er in het gemeentehuis een bijeenkomst plaatsgevonden over de sanering van het voormalige kerkhof aan de Kerkstraat. Tijdens de bijeenkomst is er meer verteld over de geschiedenis van dit kerkhof en kregen ge├»nteresseerden een goed beeld van de werkwijze van sanering en mogelijkheid tot herbegraven.

Omdat het voormalige kerkhof nog relatief jong is, is de verbondenheid met de inwoners van Haaren nog voelbaar. Het belang om met gepaste zorg en respect om te gaan met de gevonden menselijke botresten is daarom groot. De resten die nog in de grond zitten worden zorgvuldig en in afscherming opgegraven en elders in een afgesloten depot opgeslagen. Dit gebeurt gefaseerd vanaf maart tot en met de zomervakantie.

De resten komen hierna in een verzamelgraf te liggen op de huidige begraafplaats. Dit zullen we in samenwerking met de parochie en heemkundekring verder vorm geven. De ceremonie en herbegraving vindt plaats na de zomerperiode.

Ontwerp

Het ontwerp en de planning van de werkzaamheden kunt u in onderstaande presentaties bekijken.

Presentatie 24 oktober
Presentatie kiosk 9 oktober