Herinrichting Mgr. Bekkersplein

Op 6 juni 2013 is het centrumplan Haaren vastgesteld. Het centrumplan bied kaders voor het centrum van het dorp Haaren. Het plan omvat zowel kaders voor woningbouw als de herinrichting van de openbare ruimte. De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Haarensteyn is afgerond en de basisscholen Klimop en Hasselbraam zijn verhuisd naar de nieuwe brede School de Sprankel. Voor de vrijkomende locaties zijn de woningbouwplannen al ver gevorderd. Tijd om een volgend onderdeel van het centrumplan op te pakken: het Mgr. Bekkersplein (plein) en directe omgeving.

Op 20 december 2016 besloot het college om opdracht te verstrekken voor de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein en de direct omliggende openbare ruimte, met als doel voor onze inwoners een aantrekkelijk middelpunt van het dorp Haaren te vormen. Dit via een proces van co-creatie met onze inwoners en andere stakeholders.

De afgelopen tijd is er met vele ondernemers, stakeholders en inwoners van Haaren gesproken over de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein en omgeving. De talrijke ideeën en opmerkingen die we ontvangen hebben, zijn samengevat in ‘gedeelde doelen’. Dat zijn de ideeën die de meerderheid omarmt. Op donderdag 13 juli zijn die resultaten via een presentatie met de gemeenteraad gedeeld. Momenteel stelt Spacevalue het ontwerp voor het plein, aan de hand van de gedeelde doelen, op. Eind september is het voorlopig ontwerp gereed en wordt dit overlegd met de ondernemers, stakeholders. Vervolgens komt er begin oktober een openbare informatie avond.