Herinrichting Mgr. Bekkersplein

De voorbereidingen voor de herinrichting voor het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat  zijn in volle gang. Het bouwteam, bestaande uit de gemeente Haaren, Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel BV, Dolmans Landscaping L+P en SOOH, zijn voorbereidingen aan het treffen om in het najaar van 2019 te starten met uitvoering van de eerste fase. De ondergrondse infrastructuur, zoals het riool en kabels en leidingen, is in beeld gebracht. Tevens is het ontwerp verder aangescherpt en uitgewerkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke keuzes gemaakt in materialen en maatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld bio-beton toegepast en worden bestaande materialen uit het plein hergebruikt. Daarnaast wordt het plein voorzien van beplanting met een dorps karakter. 

De totale werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Medio 2020 verwacht de gemeente het nieuwe plein op te leveren. 

Start fase 1 - Kerkstraat

Op 8 januari 2020 start de aannemer met fase 1 van de herinrichting. Dit betreffen de werkzaamheden aan de bestrating van de Kerkstraat tot aan kruising Driehoeven (Kerkstraat huisnummer 75 t/m 41). Tijdens deze werkzaamheden is de Kerkstraat afgesloten en is er een omleiding ingesteld voor het verkeer. Winkels, bedrijven, horecagelegenheden en woningen  blijven te voet bereikbaar. De verwachting is dat deze fase in de eerste week van maart gereed is.

Stand van zaken voormalig kerkhof

De gemeente Haaren gaat rondom het Mgr. Bekkersplein verder onderzoeken wat de daadwerkelijke omvang en de locatie van het voormalige kerkhof is geweest. Hiervoor is ook contact geweest met de parochie. Op 19 december 2019 werd er onderzoek gedaan door het toepassen van een zogenaamde grondradar.
Door middel van deze grondradar wordt de fysische gesteldheid van de bodem in beeld gebracht en hoeft er in deze fase niet te worden gegraven.

Ontwerp

Het ontwerp en de planning van de werkzaamheden kunt u in onderstaande presentaties bekijken.

Presentatie 24 oktober
Presentatie kiosk 9 oktober