Herinrichting Mgr. Bekkersplein

De voorbereidingen voor de herinrichting voor het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat  zijn in volle gang. Het bouwteam, bestaande uit de gemeente Haaren, Aannemingsbedrijf Van der Zanden Moergestel BV, Dolmans Landscaping L+P en SOOH, zijn voorbereidingen aan het treffen om in het najaar van 2019 te starten met uitvoering van de eerste fase. De ondergrondse infrastructuur, zoals het riool en kabels en leidingen, is in beeld gebracht. Tevens is het ontwerp verder aangescherpt en uitgewerkt. Op het gebied van duurzaamheid zijn belangrijke keuzes gemaakt in materialen en maatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld bio-beton toegepast en worden bestaande materialen uit het plein hergebruikt. Daarnaast wordt het plein voorzien van beplanting met een dorps karakter. 

De totale werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Medio 2020 verwacht de gemeente het nieuwe plein op te leveren. 

Kunstwerk is verhuisd

Het kunstwerk ‘De Unie van Haaren’, bestaande uit vier  keien is verwijderd en geschonken aan Heemkundekring “den Beerschen Aard” en de gemeente Oirschot. Het werk krijgt in Oirschot een herbestemming in een kunstroute gewijd aan de kunstenaar Jo Gijssen.
 

Informatieavond

Op 24 oktober heeft een informatieavond plaatsgevonden over de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein en de Kerkstraat. Het ontwerp en de planning van de werkzaamheden konden bekeken worden. Daarnaast zijn de belangrijke duurzame keuzes toegelicht die wij gemaakt hebben op het gebied van materialen en maatregelen.

Presentatie 24 oktober
Presentatie kiosk 9 oktober