Huishoudelijk afval

De gemeentelijke Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch haalt het huishoudelijk afval om de week bij u thuis op. In de ene week wordt het restafval (de grijze container) opgehaald en in de andere week het groente-, fruit- en tuinafval (de groene container). Op welke dagen de huisvuilinzameling bij uw woning plaatsvindt, ziet u op de afvalstoffenkalender.

 • Kosten

  U betaalt voor het inzamelen van afval een vast basistarief. Daarnaast betaalt u een bedrag voor iedere keer dat wij uw container legen. Voor appartementencomplexen gelden aparte regels.

  Vaste kosten per jaar: € 76,60

  Variabele kosten legen container:

  • grijze container 60 liter: € 2,80
  • grijze container 140 liter: € 5,50
  • grijze container 240 liter: € 10,00
  • groene container 60 liter: € 1,00
  • groene container 140 liter: € 1,50
  • groene container 240 liter: € 2,50

  Voor mensen met veel medisch afval, zoals stomamateriaal of dialyseafval, geldt een vast tarief van € 142,00 per jaar. U heeft hiervoor een doktersverklaring nodig.

 • Container aanvragen of vervangen

  Bel naar: Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch: (073) 615 65 06 of mail naar klantenservice-afv@s-hertogenbosch.nl.

 • Container niet volledig geleegd, kapot of vermist

  Bel naar: Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch: (073) 615 65 06 of mail naar klantenservice-afv@s-hertogenbosch.nl.

 • Hoe en wanneer bied ik mijn container aan?

  Uw huishoudelijk afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze en alleen op de juiste inzameldag door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen maakt de afvalinzamelaar uw container niet leeg. Onder de juiste aanbiedwijze/huisregels wordt verstaan:

  1. het afval is gescheiden naar soort (restafval en GFT-afval)
  2. de afvalcontainer is niet overbeladen (max. 60 kilogram)
  3. de deksel is gesloten, er mag geen afval uitsteken
  4. het afval is niet aangestampt
  5. er mag geen afval naast de container worden bijgezet
  6. u kunt vanaf 07.30 uur de afvalinzamelaar verwachten
  7. de container mag vanaf 07.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg worden geplaatst
  8. plaats de container "met de wielen/handvaten" naar de woningzijde toe gericht
  9. het is verboden de binnenbak uit de container te verwijderen
  10. de afvalcontainers ontvangt u in bruikleen en dienen bij verhuizing te worden achtergelaten