Jeugdhulp

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) biedt ondersteuning bij vragen over opvoeden en opgroeien. Zowel ouders, jongeren, vrijwilligers en professionals kunnen bij ons terecht. In het CJG zijn alle organisaties vertegenwoordigd die zich met jeugd bezig houden zoals het consultatiebureau, de GGD, schoolmaatschappelijk werk, en andere professionals. Onderdeel van het CJG is het basisteam Jeugd en Gezin (BJG). Het BJG biedt ondersteuning bij vragen en problemen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen/jeugdigen, waarbij het gezin centraal staat.
Bezoek voor meer informatie www.cjghaaren.nl.

 • De gemeente Haaren en jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp. Dat betekent niet dat de gemeente zelf hulp verleent. Maar wel dat de gemeente zorgt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is, én dat de toegang tot die hulp is geregeld. De gemeente regelt de volgende soorten jeugdhulp:

  • hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

  Met eenvoudige vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij professionals die met jongeren werken zoals bij de school, het jongerenwerk of het consultatiebureau. Daarnaast heeft onze gemeente loket Wegwijs als het aanspreekpunt voor iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft.
  U kunt ook contact opnemen met maatschappelijk werk Juvans.

 • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (vertrouwenspersoon)

  Kinderen, ouders en verzorgers kunnen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) terecht met vragen of klachten over de jeugdzorg. Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Verloopt de hulpverlening niet goed dan kunt u terecht bij het Advies – en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel met: (088) 55 51 00 of mail naar: info@akj.nl .