Jeugdhulp

Het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) biedt ondersteuning bij vragen en problemen rondom het opgroeien en opvoeden van kinderen/jeugdigen. Hierbij staat het gezin centraal. Samen met het gezin en het sociaal netwerk (zoals familie, vrienden, buren) zoekt het BJG naar een passende oplossing voor de hulpvraag van het gezin. Voor meer informatie bel met: (073) 5531600 of mail naar: wegwijs@haaren.nl.

 • Taken Basisteam Jeugd en Gezin

  De taken van het Basisteam Jeugd en Gezin zijn:

  • informatie en advies aan professionals
  • vroegsignalering en preventie (zoals maatschappelijk werk)
  • cliënten ondersteunen in het formuleren van een hulpvraag (vraagverheldering)
  • bepalen of professionele ondersteuning ingezet moet worden (toegang tot ondersteuning)
  • interventies (ondersteuning of ondersteuningstrajecten)
  • nazorg (verantwoord loslaten)
 • De gemeente Haaren en Jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor (bijna) alle jeugdhulp. Dat betekent niet dat de gemeente zelf hulp verleent. Maar wel dat de gemeente zorgt dat hulp en ondersteuning beschikbaar is, én dat de toegang tot die hulp is geregeld. De gemeente regelt de volgende soorten jeugdhulp:

  • jeugd- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
  • zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking
  • jeugdbescherming
  • jeugdreclassering
  • aanpak van kindermishandeling

  Met eenvoudige vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij professionals die met jongeren werken zoals bij de school, het jongerenwerk of het consultatiebureau. Daarnaast heeft onze gemeente Loket Wegwijs als het aanspreekpunt voor iedereen die hulp of ondersteuning nodig heeft. U kunt ook contact opnemen met Farent.

 • Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (vertrouwenspersoon)

  Kinderen, ouders en verzorgers kunnen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) terecht met vragen of klachten over de jeugdzorg. Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Verloopt de hulpverlening niet goed dan kunt u terecht bij het Advies – en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Bel met: (088) 55 51 00 of mail naar: info@akj.nl.

 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  Wanneer er langdurige dag en nacht toezicht en verzorging nodig is valt dit onder de Wet Langdurige Zorg. Het gaat dan om zorg rondom een meervoudige handicap, psychische problemen of intensieve medische zorg of verpleging. Deze zorg wordt geregeld en betaald vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  De cliëntondersteuner biedt een luisterend oor, geeft u toelichting en uitleg, denkt met u mee en helpt bij de voorbereiding van een aanvraag. U kunt voor cliëntondersteuning bij MEE terecht. MEE is onafhankelijk van de gemeente en de cliëntondersteuners helpen u gratis. Meer info: www.meedemeentgroep.nl.