Kwijtschelding belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dit dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag te gebeuren.

Kwijtschelding aanvragen

 • Wie komt in aanmerking?

  Of u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als u een vermogen heeft. Uw inkomen moet op bijstandsniveau zijn.

  Bekijk de normbedragen voor 2020.

  Uitgebreide informatie vindt u in de informatiebrochure kwijtschelding.

 • Betalingsregeling

  De verplichting tot betaling wordt door het indienen van een kwijtscheldingsverzoek niet uitgesteld.

 • Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing en rioolrecht

  Heeft u een laag inkomen dan kunt u een éénmalige financiële tegemoetkoming aanvragen voor de dubbele aanslag Afvalstoffenheffing 2019 en Rioolrecht 2020.

  Aanvraagformulier tegemoetkoming (pdf 374,57 KB)

  Indienen voor 1 oktober 2020 

  Stuur het formulier met bewijsstukken naar:
  Mail: : so-ondersteuning@mijngemeentedichtbij.nl
  Post:  Gemeente Haaren p/a MijnGemeenteDichtbij, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. 

  Voorwaarden

  • U staat ingeschreven in de gemeente Haaren;
  • U heeft op uw eigen naam op uw eigen adres een aanslag Afvalstoffenheffing 2019 en een aanslag Rioolrecht 2020 ontvangen. U moet van beide aanslagbiljetten een kopie meesturen met het aanvraagformulier;
  • U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding van de belastingaanslagen. Indien de aanslagen op uw verzoek zijn kwijtgescholden, dan ontvangt u geen tegemoetkoming op grond van deze regeling.
  • U had in de maand januari 2020 een laag inkomen. Dit is een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm die voor u zou gelden. Voor een gezin mag het netto inkomen in januari 2020 niet hoger zijn dan € 1.803,97 per maand. Voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder mag het netto inkomen in januari 2020 niet hoger zijn dan € 1.262,78 per maand. Bent u, of is één van u, ouder dan 65 jaar, dan mag het netto inkomen in januari 2020 niet hoger zijn dan € 1.928,26. Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder mag het netto inkomen in januari 2020 niet hoger zijn dan € 1.421.11;
  • U heeft een vermogen (spaargeld en/of bezittingen) dat op 1 januari 2020 niet hoger is dan:
   • Voor een gezin of een alleenstaande ouder: € 12.450,-;
   • Voor een alleenstaande: € 6.225,-.

  Voor de tegemoetkoming van de twee aanslagen heeft het gemeentebestuur per aanslag een maximumbedrag beschikbaar gesteld.

  • Voor de Afvalstoffenheffing 2019 is het maximum bedrag € 10.000,-.
  • Voor het Rioolrecht 2020 is dat maximumbedrag € 15.000,-.

  Als het totaal van de aangevraagde tegemoetkomingen hoger is dan het maximumbedrag, dan wordt het beschikbare budget evenredig verdeeld over de aanvragers. Als het totaal van de aangevraagde tegemoetkomingen lager is  dan het maximumbedrag, dan is de tegemoetkoming gelijk aan het bedrag van de aanslag. De hoogte van het bedrag wordt per aanslag beoordeeld.

 • Contact

  Belastingtelefoon (0411) 65 59 00 of mail naar belastingen@haaren.nl