Laag inkomen

Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

 • Welzijnfonds

  Een bijdrage voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, zoals een lidmaatschap bij een muziekvereniging. Een vast bedrag per persoon per jaar op declaratiebasis 2019:

  • € 190,00 voor een volwassene
  • € 290,00 voor een kind

  Neem voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Denk hierbij aan:

  • beschermingsbewind
  • eigen bijdrage rechtsbijstand
  • computer voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar oud die basis- of voortgezet onderwijs volgen

  De gemeente bekijkt per geval of u bijzondere bijstand krijgt en in welke vorm. Voor meer informatie neemt u contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijstandsuitkering

  U heeft mogelijk recht op (aanvullende) bijstand als u geen werk heeft en te weinig inkomen of als u wel werk heeft, maar onvoldoende inkomen. U vraagt een uitkering online aan via www.werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u hierbij. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0900 – 92 94.

  Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met Team Werk, dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 12.30 uur op telefoonnummer (0411) 65 53 21.

  Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven op een wijzigingsformulier.

  De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

 • Uitbetaling Bijstandsuitkering

  De bijstandsuitkering wordt op de 13e van de maand overgemaakt.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. U komt hiervoor in aanmerking als u 36 maanden een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. U heeft bovendien geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn. Neemt u voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd. Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Ook mag u niet veel vermogen hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met Loket Wegwijs.

 • Wonen

  Voor mensen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum en weinig vermogen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • Vergoeding aanschaf laptop kinderen

  Heeft u geen geld voor een computer of laptop voor uw kind(eren) in het basis- of voorgezet onderwijs? Scholen gaan er vaak vanuit dat kinderen/scholieren hun huiswerk kunnen maken op een computer of laptop. Maar dat is niet altijd waar. Vaak is dit voor ouders te duur om te kopen.

  Maximaal €550 vergoeding

  Heeft u ook dit probleem? Dan kunt u via de Wet Bijzondere Bijstand misschien een vergoeding krijgen om toch een laptop of computer te kopen voor uw kind(eren). Deze vergoeding is maximaal €550,00 per kind.

  Wat zijn de regels?

  • Uw kind is tussen de 8 en 18 jaar oud.
  • U heeft een (bijstands-)uitkering of een ander inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen.
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan volgens de Participatiewet is toegestaan.
    
   Gezinssamenstelling Maximaal eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering
   Alleenstaand zonder inwonende kinderen € 6.120,00
   Alleenstaande ouder met inwonende kinderen € 12.240,00
   Gehuwd of samenwonen zonder kinderen € 12.240,00 (samen)
   Gehuwd of samenwonen met kinderen € 12.240,00 (samen, inclusief het spaargeld van de kinderen)
   (Vermogen is bijvoorbeeld: geld op uw bankrekening, een auto, grond, woning, aandelen, etc.)

  *Opeisbare schulden worden onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht op het vermogen.

  Let op!

  Vraag eerst de vergoeding aan en koop daarna pas de laptop of computer!

  Hoe vraagt u de vergoeding aan?

  Als u de vergoeding wil aanvragen kunt u dit doen bij Loket WegWijs Haaren. Het telefoonnummer is (0411) 65 59 90. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur of reageer via het contactformulier.