Laag inkomen

Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

 • Bereken uw recht

  Heeft u een laag inkomen of een uitkering? Of heeft u hoge uitgaven die u moet maken, maar niet kunt betalen? De gemeente heeft verschillende regelingen die u kunt gebruiken. Via Bereken uw recht gaat u zelf na waar u recht op heeft.

  Bereken uw recht

  Wat is bereken uw recht

  Bereken uw recht is een website waarmee u makkelijk kunt nagaan op welke regelingen van de gemeente u recht heeft. Bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag. Ook kunt u zien of u kans heeft op landelijke regelingen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

  Hoe werkt het?

  Met de website Bereken uw recht berekent u zelf op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in. Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen. Na het versturen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.  

 • Welzijnfonds

  Een bijdrage voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, zoals een lidmaatschap bij een muziekvereniging. Een vast bedrag per persoon per jaar op declaratiebasis 2020:

  • € 196,00 voor een volwassene
  • € 296,00 voor een kind

  Neem voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen zoals:

  • orthopedische schoenen
  • bewindvoering
  • rechtshulp
  • computer voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar oud die basis- of voortgezet onderwijs volgen

  Bereken uw recht

  Voor meer informatie neemt u contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijstandsuitkering

  U heeft mogelijk recht op (aanvullende) bijstand als u geen werk heeft en te weinig inkomen of als u wel werk heeft, maar onvoldoende inkomen. U vraagt een uitkering online aan via www.werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u hierbij. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0900 – 92 94.

  Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met loket Wegwijs, dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0411) 65 59 90. 

  Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven op een wijzigingsformulier.

  De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

  U kunt het wijzigingsformulier en het inkomstenformulier sturen naar: SO-uitkeringen@mijngemeentedichtbij.nl

 • Uitbetaling Bijstandsuitkering

  De bijstandsuitkering wordt op de 13e van de maand overgemaakt.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. U komt hiervoor in aanmerking als u 36 maanden een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. U heeft bovendien geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn. Neemt u voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd. Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Ook mag u niet veel vermogen hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met Loket Wegwijs.

 • Wonen

  Voor mensen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum en weinig vermogen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • Vergoeding aanschaf laptop kinderen

  Heeft u geen geld voor een computer of laptop voor uw kind(eren) in het onderwijs? Scholen gaan er vaak vanuit dat kinderen/scholieren hun huiswerk kunnen maken op een computer of laptop. Maar dat is niet altijd waar. Vaak is dit voor ouders te duur om te kopen.

  Maximaal €550 vergoeding

  Heeft u ook dit probleem? Dan kunt u via de Wet Bijzondere Bijstand misschien een vergoeding krijgen om toch een laptop of computer te kopen voor uw kind(eren). Deze vergoeding is maximaal €550,00 per kind. Zit uw kind op het MBO vraag dan eerst of zij daar een regeling hebben.

  Wat zijn de regels?

  • Uw kind is tussen de 8 en 18 jaar oud.
  • U heeft een (bijstands-)uitkering of een ander inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen.
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan volgens de Participatiewet is toegestaan.
    
   Gezinssamenstelling Maximaal eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering
   Alleenstaand zonder inwonende kinderen € 6.120,00
   Alleenstaande ouder met inwonende kinderen € 12.240,00
   Gehuwd of samenwonen zonder kinderen € 12.240,00 (samen)
   Gehuwd of samenwonen met kinderen € 12.240,00 (samen, inclusief het spaargeld van de kinderen)
   (Vermogen is bijvoorbeeld: geld op uw bankrekening, een auto, grond, woning, aandelen, etc.)

  *Opeisbare schulden worden onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht op het vermogen.

  Let op!

  Vraag eerst de vergoeding aan en koop daarna pas de laptop of computer!

  Hoe vraagt u de vergoeding aan?

  Als u de vergoeding wil aanvragen kunt u dit doen bij Loket WegWijs Haaren. Het telefoonnummer is (0411) 65 59 90. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur of reageer via het contactformulier.

 • Leergeld

  Voor ouders /verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen financiële middelen hebben voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. De stichting Leergeld helpt op vier verschillende gebieden : onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

  Waar kunt u terecht?

  De vier ontvangende gemeenten hebben elk een stichting Leergeld. Sinds 1 januari 2020 kunnen de inwoners van de gemeente Haaren bij deze gemeenten terecht. Ga naar www.leergeld.nl en kies ‘Doe een aanvraag’. U kunt zoeken op gemeente via het vlak aan de rechterzijde. Kies de naam van de gemeente waartoe u behoort vanaf 1 januari 2021.