Laag inkomen

Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

 • Welzijnfonds

  Een bijdrage voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Een vast bedrag per persoon per jaar op declaratiebasis 2018:

  • € 179,00 voor een volwassene
  • € 279,00 voor een kind

  Neem voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Denk hierbij aan:

  • beschermingsbewind
  • eigen bijdrage rechtsbijstand
  • computer voor kinderen die voortgezet onderwijs volgen

  De gemeente bekijkt per geval of u bijzondere bijstand krijgt en in welke vorm. Voor meer informatie neemt u contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijstandsuitkering

  U heeft mogelijk recht op (aanvullende) bijstand als u geen werk heeft en te weinig inkomen of als u wel werk heeft, maar onvoldoende inkomen. U vraagt een uitkering online aan via www.werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u hierbij. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0900 – 92 94.

  Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met Team Werk, dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 10.00 uur op telefoonnummer (0411) 65 53 21.

  Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven op een wijzigingsformulier.

  De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

  In de Informatiemap “Informatie uitkering Participatiewet, Ioaw en Ioaz” vindt u informatie over diverse aspecten die belangrijk zijn als u uitkering ontvangt.

 • Uitbetaling Bijstandsuitkering

  De bijstandsuitkering wordt op de 13e van de maand overgemaakt.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. U komt hiervoor in aanmerking als u 36 maanden een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. U heeft bovendien geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn. Neemt u voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd. Uw inkomen is maximaal 130% van het sociaal minimum. Ook mag u niet veel vermogen hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met Loket Wegwijs.

 • Wonen

  Voor mensen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum en weinig vermogen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.