Laag inkomen

Er zijn regelingen om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen.

 • Bereken uw recht

  Heeft u een laag inkomen of een uitkering? Of heeft u hoge uitgaven die u moet maken, maar niet kunt betalen? De gemeente heeft verschillende regelingen die u kunt gebruiken. Via Bereken uw recht gaat u zelf na waar u recht op heeft.

  Bereken uw recht

  Wat is bereken uw recht

  Bereken uw recht is een website waarmee u makkelijk kunt nagaan op welke regelingen van de gemeente u recht heeft. Bijvoorbeeld bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag. Ook kunt u zien of u kans heeft op landelijke regelingen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

  Hoe werkt het?

  Met de website Bereken uw recht berekent u zelf op welke toeslagen en regelingen van de gemeente u recht heeft. U doorloopt een aantal stappen en vult uw gegevens in. Aan het eind krijgt u een overzicht met persoonlijk advies. Daarna kunt u direct de regelingen aanvragen door met DigiD in te loggen. Na het versturen van uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.  

 • Welzijnfonds

  Een bijdrage voor deelname aan het maatschappelijk verkeer, zoals een lidmaatschap bij een muziekvereniging. Een vast bedrag per persoon per jaar op declaratiebasis 2020:

  • € 196,00 voor een volwassene
  • € 296,00 voor een kind

  Neem voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen zoals:

  • orthopedische schoenen
  • bewindvoering
  • rechtshulp
  • computer voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar oud die basis- of voortgezet onderwijs volgen

  Bereken uw recht

  Voor meer informatie neemt u contact op met Loket Wegwijs.

 • Bijstandsuitkering

  U heeft mogelijk recht op (aanvullende) bijstand als u geen werk heeft en te weinig inkomen of als u wel werk heeft, maar onvoldoende inkomen. U vraagt een uitkering online aan via www.werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

  Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u hierbij. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0900 – 92 94.

  Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met loket Wegwijs, dagelijks telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0411) 65 59 90. Loket Wegwijs is maandag t/m donderdag te bereiken van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

  Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven op een wijzigingsformulier.

  De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

 • Uitbetaling Bijstandsuitkering

  De bijstandsuitkering wordt op de 13e van de maand overgemaakt.

 • Individuele inkomenstoeslag

  De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. U komt hiervoor in aanmerking als u 36 maanden een inkomen heeft dat niet uitkomt boven 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. U heeft bovendien geen uitzicht op inkomensverbetering op korte termijn. Neemt u voor meer informatie contact op met Loket Wegwijs.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met VGZ en CZ. U betaalt minder premie en bent toch goed verzekerd. Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Ook mag u niet veel vermogen hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Neemt u dan contact op met Loket Wegwijs.

 • Wonen

  Voor mensen die een inkomen hebben onder het sociaal minimum en weinig vermogen, zijn er mogelijkheden voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 • Vergoeding aanschaf laptop kinderen

  Heeft u geen geld voor een computer of laptop voor uw kind(eren) in het onderwijs? Scholen gaan er vaak vanuit dat kinderen/scholieren hun huiswerk kunnen maken op een computer of laptop. Maar dat is niet altijd waar. Vaak is dit voor ouders te duur om te kopen.

  Maximaal €550 vergoeding

  Heeft u ook dit probleem? Dan kunt u via de Wet Bijzondere Bijstand misschien een vergoeding krijgen om toch een laptop of computer te kopen voor uw kind(eren). Deze vergoeding is maximaal €550,00 per kind. Zit uw kind op het MBO vraag dan eerst of zij daar een regeling hebben.

  Wat zijn de regels?

  • Uw kind is tussen de 8 en 18 jaar oud.
  • U heeft een (bijstands-)uitkering of een ander inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum inkomen.
  • Uw vermogen mag niet meer zijn dan volgens de Participatiewet is toegestaan.
    
   Gezinssamenstelling Maximaal eigen vermogen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering
   Alleenstaand zonder inwonende kinderen € 6.120,00
   Alleenstaande ouder met inwonende kinderen € 12.240,00
   Gehuwd of samenwonen zonder kinderen € 12.240,00 (samen)
   Gehuwd of samenwonen met kinderen € 12.240,00 (samen, inclusief het spaargeld van de kinderen)
   (Vermogen is bijvoorbeeld: geld op uw bankrekening, een auto, grond, woning, aandelen, etc.)

  *Opeisbare schulden worden onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht op het vermogen.

  Let op!

  Vraag eerst de vergoeding aan en koop daarna pas de laptop of computer!

  Hoe vraagt u de vergoeding aan?

  Als u de vergoeding wil aanvragen kunt u dit doen bij Loket WegWijs Haaren. Het telefoonnummer is (0411) 65 59 90. Beriekbaar maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur of reageer via het contactformulier.

 • Leergeld

  Voor ouders /verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen financiële middelen hebben voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. De stichting Leergeld helpt op vier verschillende gebieden : onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

  Waar kunt u terecht?

  De vier ontvangende gemeenten hebben elk een stichting Leergeld. Sinds 1 januari 2020 kunnen de inwoners van de gemeente Haaren bij deze gemeenten terecht. Ga naar www.leergeld.nl en kies ‘Doe een aanvraag’. U kunt zoeken op gemeente via het vlak aan de rechterzijde. Kies de naam van de gemeente waartoe u behoort vanaf 1 januari 2021.