Bijstandsuitkering

U heeft mogelijk recht op (aanvullende) bijstand als u geen werk heeft en te weinig inkomen of als u wel werk heeft, maar onvoldoende inkomen. U vraagt een uitkering online aan via www.werk.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vindt u het moeilijk om uw verzoek online in te dienen? Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u hierbij. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0900 – 92 94.

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd, dan moet u wachten tot uw recht op uitkering is vastgesteld. Totdat dit definitief is, kan de gemeente u een voorschot geven op uw uitkering. Neem voor meer informatie contact op met loket Wegwijs, dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0411) 65 59 90. 

Als u een uitkering ontvangt moet u wijzigingen in gezinssamenstelling, adres, verblijf in het buitenland, vermogen en inkomen doorgeven op een wijzigingsformulier.

De totale inkomsten in een maand geeft u op in het inkomstenformulier.

U kunt het wijzigingsformulier en het inkomstenformulier sturen naar: SO-uitkeringen@mijngemeentedichtbij.nl