Leerlingenvervoer

Vergoeding voor vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school verder dan zes kilometer van uw huis ligt.

Een aanvraag dient u in vóór 1 juli.

Leerlingenvervoer aanvraagformulier 2019-2020

 • Vervoersadvies

  Iedere aanvraag voor leerlingenvervoer dient vergezeld te gaan van een vervoersadvies. Dit formulier moet door de directeur van de school ingevuld te worden.

  Vervoersadvies

 • Vervoersvormen

  De gemeente kent onderstaande mogelijkheden voor leerlingenvervoer. Wij bekijken welke vorm van vervoer voor uw kind geschikt is. Daarbij gaan we uit van de volgende volgorde:

  1. fietsvergoeding (eventueel ook voor de begeleider)
  2. vergoeding openbaar vervoer * (eventueel ook voor de begeleider)
  3. georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  4. (kilometer)vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto)

  Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand is gelegen dan de dichtstbijzijnde toegankelijke school, ontstaat slechts aanspraak op bekostiging naar laatstgenoemde school. De kosten van de grotere afstand betalen de ouders zelf.

  * Het is belangrijk dat leerlingen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school reizen, met name in de bovenbouw. Diverse scholen, de gemeente Haaren en Arriva hebben nagedacht  hoe kinderen ondersteund kunnen worden met het openbaar vervoer te (leren) reizen. Hieruit is de Voor Elkaar Pas van Arriva ontstaan. Met het verstrekken van de Voor Elkaar Pas aan het kind (en zijn begeleider) wordt de zelfredzaamheid van het kind vergroot. Door het (uiteindelijk) zelfstandig reizen naar school groeit het kind en worden de kansen in de maatschappij vergroot.

 • Klachten

  Als u een probleem ervaart bij het leerlingenvervoer, dan dient u dit te melden bij de vervoerder die het vervoer van uw kind verzorgt.

  De Vier Gewesten (DVG) e-mail info@taxivankronenburg.nl of telefonisch via (0411) 63 25 69.

  De vervoerder lost het probleem zo goed mogelijk op. Komen problemen vaker voor en merkt u dat meerdere ouders/verzorgers last hebben van hetzelfde probleem, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Haaren.

 • Voor welke vormen van onderwijs

  Het gaat om vervoer voor een aantal vormen van onderwijs:

  • speciale scholen voor basisonderwijs (sbo)
   scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen en in ontwikkeling bedreigde kleuters
  • speciaal onderwijs (so)
   scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK), zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en scholen voor leerlingen met een handicap
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso)
   dit is speciaal onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs. Hierbij kijken we nog meer naar de mogelijkheden die uw kind heeft om zelfstandig (of onder begeleiding) naar school te gaan.
  • basisonderwijs op grond van richting
   scholen met een door ouders speciaal gekozen richting.
  • reguliere scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs
   voor leerlingen met een handicap
 • Verantwoording leerlingenvervoer

  De gemaakte vervoerskosten krijgt u vergoed door per kwartaal een verantwoordingsformulier in te dienen.

  U krijgt de kosten alleen vergoed als u een aanvraag heeft ingediend en hiervoor de goedkeuring (beschikking) van de gemeente heeft ontvangen.

  Het formulier stuurt u op in de eerste week nadat het vorige kwartaal is afgelopen.

  Verantwoordingsformulier 2019 - 2020