Loket Wegwijs (hulp en ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Loket Wegwijs is uw gesprekspartner en aanspreekpunt voor alle vragen rondom hulp en ondersteuning.

 • Afspraak maken

  Loket WegWijs kunt u alleen op afspraak bezoeken. Maak telefonisch een afspraak via (0411) 65 59 90 (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur). Bent u niet in staat om het gemeentehuis te bezoeken, maak dan een afspraak voor een huisbezoek. Een medewerker van Loket Wegwijs komt dan bij u thuis.

  Bezoekadres

  Loket Wegwijs Haaren
  Mgr. Bekkersplein 2
  5076 AV Haaren
  T (0411) 65 59 90 (elke werkdag van 08.30 – 12.30 uur)

  Postadres

  Loket Wegwijs Boxtel en Haaren
  St. Ursula 12
  5281 HV BOXTEL

  U kunt ook het contactformulier invullen.

 • Waarvoor kan ik terecht bij Loket Wegwijs?

  Voor advies en hulp (aanvragen) op het gebied van:

  Inkomensondersteuning

  • bijzondere bijstand
  • collectieve ziektekostenverzekering
  • heffingskortingen en toeslagen belastingdienst
  • individuele inkomenstoeslag
  • individuele studietoeslag
  • maatschappelijke participatie (Welzijnsfonds)
  • schulddienstverlening (aanvraag indienen)
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

  Welzijn

  • mantelzorg
  • nieuwkomers
  • scheiden

  Wonen

  • ouderenhuisvesting en woonzorgwoningen
  • urgentieaanvragen woonstichting

  Zorg

  • dagverzorging / dagopvang
  • hulp bij het huishouden 
  • rolstoel 
  • terminale zorg
  • vervoersvoorziening 
  • woonvoorzieningen
 • Formulierenbrigade

  De formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente Haaren.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  De cliëntondersteuner luistert naar u, geeft u toelichting en uitleg, denkt met u mee en helpt bij de voorbereiding van een aanvraag. U kunt voor cliëntondersteuning bij MEE terecht. MEE is onafhankelijk van de gemeente en de cliëntondersteuners helpen u gratis. Bel met: (073) 640 17 00. Bezoek voor meer informatie: www.meedemeentgroep.nl .

 • Juvans Maatschappelijk werk

  Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in hun dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, gezondheid, school, werk of bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. Bezoek voor meer informatie de website van Juvans.

 • Contourde Twern

  Contourde Twern is actief voor het welzijn van mensen. Inwoners van de gemeente Haaren kunnen bij Contourde Twern terecht voor de volgende diensten:

  • ouderenwerk
  • mantelzorg
  • vrijwilligerswerk
  • jongerenwerk R-newt

  Bezoek voor meer informatie de website van Countourde Twern

 • Adviesraad Sociaal Domein gemeente Haaren

  De Adviesraad Sociaal Domein is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over het beleid. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen.

  De adviesraad wordt gevoed door signalen uit de samenleving en streeft naar een levendige interactie tussen inwoners van gemeente Haaren en de adviesraad. De adviesraad vergadert maandelijks afwisselend in de 4 dorpen en zijn openbaar. Wilt u de vergadering bijwonen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via adviesraadsociaaldomeinhaaren@gmail.com.

  Vergaderschema adviesraad

  • 02 oktober 2018, Esch
  • 06 november 2018, Haaren
  • 04 december 2018, Biezenmortel