N65

De N65 tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch is een Rijksweg met veel verkeer die diverse woongebieden doorkruist. Daarom hebben het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, ’s-Hertogenbosch en Haaren een verkenning uitgevoerd.

Eind juni 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het voorkeursalternatief voor de aanpak van de N65 vastgesteld en dit toegezonden aan de Tweede Kamer. Dit is een belangrijke stap om de leefbaarheid en veiligheid van de Rijksweg te verbeteren.

Ter hoogte van Helvoirt gaat het om de volgende maatregelen: een fietstunnel, parallelwegen, een ecopassage bij het Helvoirts Broek en een geoptimaliseerde kruising Torenstraat-Molenstraat met extra opstelstroken op de N65.

De samenwerkende partijen sloten onlangs een overeenkomst waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de te nemen maatregelen, de financiën, risico’s en wie wat gaat doen. De gemeente Haaren neemt de bestemmingsplanprocedure voor haar rekening voor de maatregelen in Helvoirt. De omgeving en de bewoners betrekken wij actief bij de verdere detailuitwerking van het voorkeursalternatief.

Naar verwachting start de uitvoering van het project over 4 jaar in 2021 en worden de werkzaamheden eind 2023 afgerond.

Lees meer over het voorkeursalternatief en de bij behorende stukken.