Netwerken

Binnen de gemeente Haaren kunt u zich als ondernemer aansluiten bij Ondernemersvereniging Haaren (OVH). De OVH organiseert meerdere keren per jaar activiteiten waarbij ondernemers leren, ontmoeten en samenwerken.

De gemeente organiseert jaarlijks een ondernemersavond voor alle ondernemers.