Nieuws

> Direct naar de openbare bekendmakingen

 • Afsluiting Kerkstraat Haaren 23 april -26 april

  (15-04-2019)

  De Kerkstraat in Haaren is van  dinsdag 23 t/m vrijdag 26 april afgesloten voor verkeer (fietsers uitgezonderd) in verband met werkzaamheden aan de waterleiding. Aannemer Timmermans Infra voert namens Brabant Water deze werkzaamheden uit . 

 • Portefeuilleverdeling college Haaren

  (11-04-2019)

  Nadat in februari burgemeester Zwijnenburg- van der Vliet met ziekteverlof is gegaan, is er naar de mening van het college een nieuwe situatie ontstaan waar het gaat over de verdeling van de portefeuilles, zoals die na de gemeenteraadsverkiezingen bij het aantreden van de vier wethouders in april 2018 is vastgelegd. Daarom zijn de portefeuilles van het college op een paar punten aangepast.   

  Communicatie en Handhaving

  Waarnemend burgemeester De Boer heeft de portefeuille van mw. Zwijnenburg-van der Vliet één op één overgenomen. Daarnaast is na goed en zorgvuldig overleg met de wethouders en hun politieke achterban besloten om de portefeuilles Communicatie en Handhaving bij de burgemeester onder te brengen. Deze portefeuilles werden respectievelijk door wethouder Verschuren en Van Hal met zorg beheerd en ingevuld. De beleidsterreinen Communicatie en Handhaving sluiten nauw aan bij de rol en taak van een burgemeester. Met deze verschuiving is het college van mening dat er een goede balans is in het takenpakket van de bestuurders.

  Herindeling

  De portefeuille die het brede pakket van herindeling omvat, wordt belegd bij wethouder Blom en de burgemeester. Beide bestuurders zullen in hun dagelijkse werkzaamheden de taken die de herindeling aangaan, op passende wijze inhoud en vorm geven. Wethouder Blom blijft het eerste aanspreekpunt voor dit politiek-bestuurlijke traject van herindeling. 

  Operationeel traject

  Als de gemeenteraden het herindelingsadvies in juni vaststellen komt de gemeente Haaren met de vier omliggende gemeenten terecht in het zogenaamde ‘operationeel traject’. Dit is de uitwerkingsfase van de herindeling. In deze fase wordt er nauw samengewerkt met de gemeenten om het werk en de projecten zorgvuldig over te dragen. De herindeling heeft in deze laatste periode van onze gemeente dus invloed op alle portefeuilles, waardoor het voltallige college hierin een rol heeft en neemt.  

 • Wat te doen bij de Milieustraat

  (10-04-2019)

  Net zoals iedere gemeente, produceren we ook in onze gemeente veel afval. Steeds vaker wordt afval gebruikt om nieuwe materialen van te maken.

  Inwoners van onze gemeente kunnen afval meegeven aan de afvalstoffendienst. Toch heeft u ook soms afval dat niet geschikt is voor in de container. Heeft u dat soort afval? Dan kunt u ook bij de milieustraat terecht.

 • Bouwwerkzaamheden Reigerskant gestart

  (10-04-2019)

  Op 9 april werd op het Nieuwland het officiële startschot gegeven voor de uitvoering van het bouwproject Reigerskant. Reigerskant telt circa 70 woningen.

 • Vervanging waterleiding door Brabant Water

  (08-04-2019)

  Brabant Water vernieuwt het waterleidingnet tussen de  Belversestraat in Haaren tot aan de Witvensedijk in Esch. Na ruim 80 jaar dienst te hebben gedaan is dit netwerk aan vervanging toe.

 • Asfaltwerkzaamheden in de gemeente

  (08-04-2019)

  Binnenkort start de vervanging van het asfalt op enkele plekken in de gemeente. Het gaat om het asfalt tussen de Heesakker in Haaren tot aan de Witvensedijk in Esch en de Helvoirtseweg-Molenstraat (vanaf de Kantstraat /gemeentewerf) tot de kruising N65. De werkzaamheden tussen de Heesakker en de Witvensedijk starten in mei. Het asfalt Helvoirtseweg-Molenstraat wordt vanaf 29 april vervangen.  

 • Nieuwe LED verlichting korfbal en voetbal

  (11-02-2019)

  Alle sportvelden van de korfbal- en voetbalverenigingen in onze vier dorpen worden voorzien van Led verlichting. De gemeente voert de werkzaamheden uit in april en mei.

 • Prikbord

  (14-01-2019)

  Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn: