Nieuws

> Direct naar de openbare bekendmakingen

 • Boy Scholtze nieuwe president Europees Charter

  (18-06-2018)

  Tijdens een bijeenkomst van burgemeester en bestuurders van het Charter van Europese Plattelandsgemeenten op 16 juni 2018  in Hainburg in Oostenrijk, is Boy Scholtze (27) uit Biezenmortel gekozen tot nieuwe president van de organisatie.

 • Opening VVV- van Gogh Informatiepunt Helvoirt

  (18-06-2018)

  Op vrijdag 22 juni is er ’s middags een dorpswandeling in Helvoirt in verband met de officiële opening van het VVV – Van Gogh informatiepunt. Deze wandeling is onder leiding van een gids en leidt o.a. langs de officiële Van Gogh monumenten.

 • Inwonersbijeenkomsten agrarisch geurbeleid

  (05-06-2018)

  Op 19 juni en 20 juni zijn er inwonersbijeenkomsten over nieuw agrarisch geurbeleid. Nieuw beleid moet beter aansluiten op ontwikkelingen in de veehouderijsector en op wensen van veehouders en overige inwoners.

 • Jaarstukken 2017

  (31-05-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2017 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2017.

 • Friends of Europe Esch

  (27-05-2018)

  In de vitrine in het gemeentehuis is een kleine tentoonstelling te zien van Friends of Europe Esch. Diverse geschenken, ontvangen tijdens de vele ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen, zijn dan te zien.

  Friends of Europe Esch maakt sinds 1990 deel uit van een uniek samenwerkingsverband van 28 dorpen; uit iedere lidstaat van de EU 1. Inwoners uit de dorpen ontmoeten elkaar ieder jaar in 1 van de dorpen uit het samenwerkingsverband voor gezelligheid en culturele uitwisseling. Dit jaar is de ontmoeting in het Verenigd Koninkrijk.

  Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken.

 • Communiceren met je kind

  (27-05-2018)

  Op woensdag 20 juni is er op basisschool de Sprankel een training/informatiebijeenkomst met als thema ‘communiceren met je kind’. Dezelfde bijeenkomst vindt plaats in het HelvoirThuis op maandag 25 juni.

 • Overlast hondenpoep

  (20-05-2018)

  In onze gemeente stijgt het aantal meldingen van hondenpoep overlast. Daarom willen wij u erop wijzen dat in Haaren overal een opruimplicht geldt. Dat betekent dat u de poep van uw hond direct moet opruimen. Het is een kleine moeite om het meteen op te ruimen en wel zo fijn voor anderen.

 • Lintjesregen 2019

  (03-05-2018)

  Namens Zijne Majesteit de Koning ontvangen op 26 april 2019 weer duizenden vrijwilligers in Nederland een lintje voor hun verdiensten. Wilt u iemand voordragen voor de lintjesregen volgend jaar? Doe dit dan voor 16 juli 2018.

 • Plan van Aanpak vastgesteld herindeling gemeente Haaren

  (23-04-2018)

  De stuurgroep herindeling gemeente Haaren heeft op 20 april 2018 het Plan van Aanpak vastgesteld voor de eerste fase van de Herindeling Haaren. Met deze vaststelling bestaat in de stuurgroep overeenstemming over de gezamenlijke aanpak om te komen tot een herindelingsontwerp. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

 • Prikbord

  (01-01-2018)

  Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn: