Nieuws

> Direct naar de openbare bekendmakingen

 • Uitleghulp informatie coronavirus

  (02-04-2020)

  Sinds deze week is de website corona.steffie.nl gestart.

 • Maatregelen 6 april verlengd tot en met 28 april

  (31-03-2020)

  Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.


  Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.


  De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.


  Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.


  Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle.

 • Aanscherping maatregelen 23 maart

  (24-03-2020)

  Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

  De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
  • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
    

  Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina van de rijksoverheid voor meer informatie over de aanpak van het coronavirus.

 • (Week)markten

  (23-03-2020)

  Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de drie Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn. Dit betekent :

  • dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten.
  • kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden.

  Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:

  • blijf thuis als je niet fit bent
  • schud geen handen
  • houd 1,5 meter afstand

  Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.

 • Gemeentehuis in de middag gesloten

  (23-03-2020)

  Vanaf maandag 23 maart wijzigt de openstelling van het gemeentehuis. U kunt vanaf nu alleen in de ochtend van 09.00 tot 12.00 uur terecht. Dit geldt voor eventuele afspraken maar ook voor het ophalen van uw (reis)document. Deze openingstijden blijven in ieder geval tot en met 6 april van kracht.

 • Verklaring burgemeester Yves de Boer - 20 maart

  (20-03-2020)

  Beste inwoners van Esch, Biezenmortel Helvoirt en Haaren

  We leven op het moment in een bijzondere tijd. Het is een onzekere tijd en de ontstane situatie heeft een enorme impact op onze samenleving. Het coronavirus raakt ons allemaal en de gevolgen zijn duidelijk zichtbaar.

  Ook in Haaren hebben we te maken met besmettingen door dit virus. Ik leef mee met iedereen die getroffen is. Daar waar we normaliter de zieken in onze omgeving juist extra aandacht geven, moeten we hen nu juist isoleren. Dat is pijnlijk en lastig voor de zieken én de naasten.

  Graag spreek ik een groot woord van waardering uit naar eenieder die zich op welke manier dan ook inzet om dit virus de baas te worden. Het is een loodzware opgave waar we voor staan en toch zie en voel ik dat iedereen de schouders eronder wil zetten. Een welgemeend dank jullie wel voor iedereen die op zijn of haar manier een bijdrage levert!

  Ik realiseer me dat de coronacrisis ook veel betekent voor bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. Ook voor hen staan we klaar om vragen te beantwoorden en kijken we of we hen kunnen ondersteunen met bestaande of mogelijk nieuwe lokale regelingen.

  De minister-president heeft ons toegesproken en nogmaals aandacht gevraagd voor de opgelegde maatregelen. Laten we ook hierin samen optrekken en de maatregelen ter harte nemen. En ik besef me terdege dat dit soms heel lastig is maar het is echt van groot belang; alleen dan kunnen we het virus te lijf gaan.

  Dan wil ik nog graag een persoonlijke boodschap aan u meegeven. Kijk om u heen en heb oog voor de kwetsbare groep op dit moment. De ouderen, alleenstaanden en mensen die het om een andere reden lastig hebben. Probeer hen te helpen, uiteraard met inachtneming van de maatregelen. Bel ze op, stuur een kaartje of verras ze met een bosje bloemen aan de deur. Het is mooi om te zien dat er al diverse initiatieven ontstaan in onze dorpen. Dat verbaast me niks, dat is echt Haarens en daar ben ik trots op.

  Zorg goed voor elkaar en uzelf.

  Yves de Boer

  Burgemeester gemeente Haaren

 • Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk

  (20-03-2020)

  Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf heden gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) gisteren bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 28 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Alle informatie over deze nieuwe maatregel leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • Kom niet naar de milieustraat

  (18-03-2020)

  Kom niet naar de milieustraat als dat niet hoeft per se hoeft. De milieustraat kan de drukte momenteel nauwelijks aan. Ook is het in verband met het coronavirus niet wenselijk dat veel mensen samenkomen. 

 • Geannuleerd: alle gemeentelijke (inwoners)bijeenkomsten

  (17-03-2020)

  Alle (inwoners)bijeenkomsten die de gemeente Haaren (mede)organiseert zijn tot 1 juni geannuleerd in verband met het coronavirus.

  Dit zijn:

  • Bijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Bibeko Esch (25 maart)
  • Opening Jacobsroute in Esch (30 maart)
  • Raadsvergadering (2 april)
  • Inloopspreekuren met burgemeester en wethouders (6 april)
  • Informatieavonden subsidieverlening (6 t/m 9 april)
  • Raadsvergadering (7 mei)