Nieuws

> Direct naar de openbare bekendmakingen

De gemeente Haaren publiceert haar gemeentepagina wekelijks in weekkrant De Meierij.

 • Stempassen Nieuwkuijkseweg in Helvoirt

  (20-09-2017)

  Afgelopen vrijdag 15 september zijn de stempassen voor de burgerpeiling Toekomst Haaren op 4 oktober bezorgd. Helaas is er iets fout gegaan met het bezorgen van de stempassen op de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Momenteel worden er nieuwe stempassen gemaakt, deze worden morgen 21 september inclusief de excuusbrief van onze postbezorger bezorgd. Eventueel eerder of nog later bezorgde stempassen op die adressen zijn ongeldig gemaakt.

 • Minder ongevallen door plaatsing flitspalen N65

  (19-09-2017)

  Het aantal ongevallen op de N65 is sinds de plaatsing van flitspalen aan de Rijksweg drastisch gedaald. Dat blijkt ook dit jaar na het opmaken van de balans met betrekking tot overtredingen en ongevallen op de N65. 

 • Uitslag burgerpeiling woensdag 4 oktober 2017

  (19-09-2017)
 • Renovatiewerkzaamheden riolering

  (14-09-2017)

  In week 38 start GMB Rioleringstechnieken B.V. uit Kampen met rioolrenovatie binnen de gemeente Haaren. Deze werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. Deze werkzaamheden vinden plaats in de Haarenseweg in Esch en in de hele bebouwde kom van Haaren.Alle wegafsluitingen binnen de gemeente Haaren vindt u op de website www.haalmeeruitdeweg.nl.

 • Plaatsing vangrail op brug Groenendaal in Esch

  (14-09-2017)

  Om te voorkomen dat zwaar verkeer de aanwezige verbodsborden negeren, hebben we in het voorjaar enkele betonblokken geplaatst om de toegankelijkheid van deze brug te beperken. Door deze maatregel probeerden we te voorkomen dat de constructie van deze brug verder verslechterd. Dit hebben we gedaan om  de verkeersveiligheid én uw bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen. Door het feit dat deze betonblokken met regelmaat door onbekenden worden verplaatst, worden er aan beide zijden van de brug een vangrail geplaatst. 

 • Werkzaamheden onderhoud drukriool buitengebied

  (14-09-2017)

  In de maanden september tot en met november worden er onderhoudswerkzaamheden aan de drukriool kasten uitgevoerd. 

 • Bezorging stempassen bugerpeiling

  (11-09-2017)

  Op vrijdag 15 september worden de stempassen voor de burgerpeiling bezorgd. Uw stempas zit in een envelop. U heeft deze nodig als u gaat stemmen. Bij de stempas zit een uitgebreide bijlage, waarin u alles leest over de burgerpeiling zelf. Meer informatie leest u ook via www.toekomstgemeentehaaren.nl

 • Het Groene Woud zoekt 'out of the box' projecten voor meer biodiversiteit

  (11-09-2017)

  LNMH en Streekfonds Het Groene Woud dagen bewoners van Het Groene Woud uit tot ‘om-denken’ en zo met ‘out-of-the-box’ voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Zij kunnen vervolgens in aanmerking komen voor een voucher van € 250,-, € 500,- of € 1.000,- voor de uitvoering van hun plan.. Stichting LNMH (Landschap Natuur en Milieu Haaren) is trekker van het project. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot uiterlijk 30 september 2017 bij LNMH worden ingediend via lnmh.projecthgw@gmail.com of via 06 22 12 39 17

 • Leefbare dorpen

  (06-09-2017)

  Hoe de toekomst van de gemeente Haaren er ook uit gaat zien, de eigenheid, kracht en pracht van de dorpen moet, nu en in de toekomst, worden behouden. De gemeenteraad wil daarom een notitie maken, waarin staat  wat de gemeente de komende jaren gaat doen om die leefbaarheid in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt te garanderen en te versterken. De raad organiseert daarover in oktober vier bijeenkomsten, een in elk dorp.

 • Expositie gegijzeld voor de vrijheid in het gemeentehuis

  (06-09-2017)

  De expositie “Gegijzeld voor de vrijheid” geeft een duidelijk, krachtig beeld van de gijzelingsperiode van 4 mei 1942 tot 6 september 1944 en van deze moorden. De expositie is te zien van 7 t/m 28 september in het gemeentehuis van Haaren tijdens de normale openingstijden.

 • Onderhoud openbaar groen

  (01-09-2017)

  Om het openbaar groen en het gemeentelijk bomenbestand duurzaam in stand te houden wordt er regelmatig onderhoud gepleegd, bomen vervangen of groen reconstructies uitgevoerd. 

 • Jaarlijks slotenbeheer van oktober t/m december

  (22-08-2017)

  Van oktober t/m december vindt het jaarlijkse onderhoud plaats aan de ca. 155 km watergangen van onze gemeente, uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk.

 • Reconstructie Roonsestraat

  (22-08-2017)

  Op maandag 4 september start aannemersbedrijf Gebr. Van Kessel Wegenbouw bv uit Buren met de reconstructie van de Roonsestraat. De verwachting is dat half november de werkzaamheden zijn voltooid.

 • Ontvang een bedrag voor uw activiteit op Burendag 2017

  (25-07-2017)

  Op 23 september aanstaande vindt Burendag plaats. Woonveste en gemeente Haaren stellen maximaal € 250,00 per activiteit beschikbaar als uw activiteit bijdraagt aan een schonere, veiligere en fijnere wijk. Bij Woonveste en gemeente Haaren kunt u de spelregels voor de financiële bijdrage Burendag opvragen. Aanvragen moeten vóór 18 augustus 2017 binnen zijn. 

 • Voedselinitiatieven en - events gezocht voor We Are Food 2018

  (24-07-2017)

  Met de campagne We Are Food laat Brabant aan de wereld zien wat het op het gebied van food te bieden heeft. Daarbij verdienen in 2018 alle mooie foodinitiatieven in Brabant een podium! We Are Food inventariseert de komende maanden alle initiatieven die het aanbod in 2018 kunnen aanvullen en verrijken. Bereid jij een activiteit voor die onderscheidend is, toegankelijk voor een breed (internationaal) publiek en waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat? Meld je dan aan via het inschrijfformulier op de website. 

 • Pilot: gewoon gezond

  (05-07-2017)

  In de maanden juni t/m november 2017 start de gemeente Haaren een pilot om burgerinitiatieven te stimuleren op het gebied van gezondheid. Het gaat om concrete plannen van inwoners op het gebied van: bewegen, gezonde voeding, ontmoeten en een gezonde omgeving.

 • Update Toekomst Haaren

  (03-05-2017)

  Hieronder volgt een update over het proces van Toekomst Haaren.

 • Wijzigingen afvalinzameling

  (01-05-2017)

  Met ingang van januari 2018 wordt de afvalinzameling van het restafval, het GFT en het plastic verpakkingsmateriaal anders georganiseerd.

 • Gratis laadpaal aanvragen voor de openbare ruimte

  (18-04-2017)

  Als u geen plaats heeft voor een laadpaal bij uw huis of bedrijf, maar wel een elektrische auto heeft, kunt u gratis een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte. Een aanvraag indienen voor een laadpaal doet u via www.haaren.nl/laadpalen

 • Geen hondenpoep in weilanden

  (18-04-2017)

  Laat honden niet hun behoefte in weilanden doen. Honden kunnen de besmettelijke stadia van de parasiet (oöcysten) uitscheiden met de ontlasting, welke vervolgens via geïnfecteerd gras of ander voer door de koe kan worden opgenomen om zich vervolgens via het bloed door het lichaam te verspreiden. Het gevolg hiervan is, is dat rundveehouders steeds meer kampen met verwerpingen in hun veestapel. Om besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen vragen we de hond aan te lijnen en geen ontlasting achter te laten in de weilanden. 

 • Prikbord

  (23-02-2017)

  Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn: