Actualisatie en proces bestemmingsplan Buitengebied

De gemeente is op dit moment bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied. Hiermee moet het eenvoudiger worden om bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf om te zetten naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen of recreatie.

Deze actualisatie biedt daarnaast ook kansen om het bestemmingsplan op hoofdlijnen meer actueel te maken. Mocht u wensen en ideeën hebben voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan Buitengebied, geef dit dan door aan de gemeente Haaren.

In de bestuursopdracht en in het amendement staan de uitgangspunten voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied en leest u meer over de voorwaarden en de procedures.

Mocht u wensen en ideeën hebben voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan Buitengebied, geef dit dan aan de gemeente Haaren. U kunt uw reactie mailen naar Lidia Verduijn via l.verduijn@haaren.nl. Dit kunt u doen tot uiterlijk 30 oktober 2018.

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Verduijn via 0411-627282.

Planning

Na 31 oktober 2018 starten we met het voorbereiden van het nieuwe bestemminsplan. Dit heet het voorontwerpbestemmingsplan. De planning voorziet dat dit voorontwerp in het voorjaar van 2019 gereed is en dat hierna iedereen de mogelijkheid krijgt om op dit plan te reageren. Hierna wordt het plan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan waar belanghebbenden opnieuw op kunnen reageren. Deze reacties worden meegewogen bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeenteraad. Dit is gepland begin 2020.