Adresonderzoeken voor een kloppend BRP

Een kloppende Basis Registratie Personen (BRP) is belangrijk. De kennis over wie op welk adres woont, is nodig in het geval van calamiteiten en bijvoorbeeld omdat wij gegevens uitwisselen met andere overheidsdiensten. De gemeente werkt er hard aan om de Basis Registratie Personen kloppend te maken en houden. Hiervoor doen wij een beroep op u, onze inwoners.

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven?

Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: www.haaren.nl/verhuizen.  U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. Maak hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?

Geef dit dan, inclusief reden, door aan de gemeente.

Merkt u iets in uw omgeving?

Denkt u dat er iemand op een adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Adresonderzoek op uw adres

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Ook kan het zijn dat bij op uw woonadres, of het adres waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Deze methode gaan we in de toekomst intensiever inzetten. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren en laten zien dat hij namens gemeente Haaren komt.

Bent u vertrokken, onbekend waarheen?

Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen,  wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.

Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren

Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij  opname in een verpleeghuis, voor revalidatie, een tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of een gevangenisstraf.

Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek.