Adresonderzoeken

Om de Basis Registratie Personen (BRP) op orde te houden doet de gemeente adresonderzoek. Hierbij controleert de gemeente of iedereen op het juiste adres, waar hij/zij daadwerkelijk woont, staat ingeschreven. Daarbij kunnen wij uw hulp gebruiken. 

Vergeten uw verhuizing door te geven?

Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier. U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. U maakt hiervoor wel eerst een afspraak.

Staat uw woning leeg?

Geef dit dan inclusief reden door aan de gemeente.

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont?

Vraag dan om een adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat.

Hoe doen we adresonderzoek?

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Ook kan het zijn dat bij u fysiek op uw woonadres, of het adres, waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Dit zetten we in de toekomst intensiever in. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren.

Wat gebeurt er wanneer u onterecht op een adres bent ingeschreven?

Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat? Als niet achterhaald kan worden wat uw juiste adres is, wordt u uitgeschreven. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft.

Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren

Het is verplicht te melden waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij  opname verpleeghuis, revalidatie, tijdelijke overbrugging ivm een andere verhuizing of gevangenisstraf.

Meer weten over adresonderzoek? Kijk op www.haaren.nl/adresonderzoek