Afwijken afspraken slotenonderhoud? Meld het ons!

Bent u eigenaar of pachter van een stuk land en wilt u maaien bij de sloten? Als u daarbij afwijkt van eerder gemaakte afspraken dan horen wij dat graag! U kunt dit melden tot vrijdag 21 september 2018.

Na deze datum is het helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog veranderingen door te geven

Hoe maakt u een melding?

U kunt dit melden per e-mail via  w.d.kadt@haaren.nl . Vermeld dan tevens het kadastrale nummer.

In de gemeente Haaren liggen, verdeeld over vier dorpen, ca. 155 km watergangen (sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden.

Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Haaren de sloot maait en het vrijkomende slootmaaisel deponeert bij de eigenaar die grond bezit langs deze watergang. Wij houden ons hierbij aan het beleid van het slotenbeheer in de “Verordening waterhuishouding Noord-Brabant”. 

Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen tijdens de maaiwerkzaamheden aan de sloten, moeten de eigenaren deze afvoeren in het werk duidelijk aangeven.

Periode slotenonderhoud

Het slotenonderhoud vindt plaats in de periode oktober t/m december 2018.

Het slotenbeheer uitgevoerd door Loon-, maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en Donk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren, Willem Jan de Kadt via telefoon (0411) 62 72 82.