Archeologisch onderzoek Mgr. Bekkersplein

Archeologisch onderzoek

Zoals u rondom het Mgr. Bekkersplein heeft kunnen zien, zijn de voorbereidingen gestart voor de werkzaamheden aan het plein.

Eind november heeft hiervoor ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek, verricht door archeologen, is nodig om een beeld te krijgen van de archeologische waarden van de grond en is wettelijk verplicht.

Kerkhof

Op deze locatie was tot de jaren zestig een kerkhof. De resten zijn destijds geruimd en herbegraven achter wat nu verzorgingshuis Haarensteyn is.

De diepte van het kerkhof is in beeld gebracht door middel van nauwkeurig graven. De resten van drie personen die op deze plek lagen zijn alsnog veiliggesteld en afzonderlijk van elkaar in depot geplaatst bij het archeologisch bureau Geonius. In afwachting van een passend vervolg blijven deze bij Geonius in depot.


Vervolgonderzoek

Er komt een vervolgonderzoek om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en locatie van het voormalige kerkhof. Ook brengen we in kaart welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor de planning en fasering van de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein. De vervolgstappen zullen we uit piƫteit voor de overledenen en nabestaanden, in alle zorgvuldigheid en op een respectvolle manier nemen.