Bedankt dat je langzamer rijdt!

2018 Is het jaar van de snelheid. Samen met de provincie Noord Brabant zet de gemeente Haaren campagnematerialen in op wegen waar weggebruikers harder rijden dan is toegestaan. Deze actie begint aan de Haarendijk.

De laatst gehouden verkeerstelling op de Haarendijk wijst uit dat 85 procent van de weggebruikers 49 km per uur rijdt, terwijl het een 30 km zone betreft. Om deze snelheidsovertredingen tegen te gaan hangen er nu spandoeken en sandwichborden met het motto “bedankt dat je langzamer rijdt” en staat er een snelheidsinformatiepaneel.

Snelheidsborden

U heeft ze waarschijnlijk al veel vaker gezien. Een snelheidsbord waarop staat dat u te hard rijdt of bijvoorbeeld een smiley of een duimpje omhoog wanneer u zich aan de voorgeschreven snelheid houdt. De sandwichborden en het snelheidsinformatiepaneel zijn hier mee vergelijkbaar.

Waarom komen er snelheidsborden?

Deze borden komen er om de verkeersveiligheid te bevorderen in woonwijken, rond scholen en bedrijfsterreinen. Misschien heeft u niet door dat u te hard rijdt. Het doel van de snelheidsborden is u te laten nadenken en bewust te maken van de maximum snelheid, zodat u uw snelheid aanpast.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden

In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat en scholen aan de verkeersveiligheid onder het motto: “Brabant gaat voor NUL verkeersdoden.” Samen gaan wij voor meer alertheid in het verkeer en willen wij bereiken dat alle Brabanders zich houden aan de maximumsnelheid. Want 90% van de ongevallen is een gevolg van menselijk gedrag, zoals niet opletten en te hard rijden. Meer informatie over dit initiatief op www.nulverkeersdodenbrabant.nl.