Drie Helvoirtse locaties officieel Van Gogh monumenten

Maar liefst 39 locaties in Brabant hebben een officiële status als Van Gogh Monument. Negen gemeenten, waaronder gemeente Haaren, drie erfgoedorganisaties, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Van Gogh Brabant tekenen vandaag het Convenant Van Gogh Monumenten. Hiermee onderschrijven zij de bijzondere status van de locaties.  

Experts beschrijven Brabants Van Gogh erfgoed

Op initiatief van Van Gogh Brabant is door een groep experts, onder leiding van Het Noordbrabants Museum en met ondersteuning van het Van Gogh Museum Amsterdam, gewerkt aan de ontwikkeling van criteria voor Van Gogh Monumenten. Op basis hiervan is in Brabant een inventarisatie van het meest waardevolle Van Gogh erfgoed gemaakt en zijn er 39 monumenten geselecteerd.                 

Van Gogh Helvoirt

Ook in Helvoirt heeft Vincent van Gogh zijn sporen nagelaten en zijn 3 monumenten geselecteerd. Vincent heeft er zelf nooit gewoond, maar met kerkelijke feestdagen en verjaardagen kwam hij op bezoek bij zijn ouders die van 1871 tot 1875 in Helvoirt woonden. Vincent tekende er enkele schetsen van de kerk waar zijn vader predikant was. De natuur in deze streek is van een vergelijkbare schoonheid als het landschap dat hij kende uit zijn jeugd en nadien weer opzocht rondom Etten en Nuenen. Hij tekende en schilderde deze landschappen met liefde. Een aantal van die werken wordt permanent geëxposeerd in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch.

In Helvoirt krijgen de hervormde pastorie en de kerk een beschermde status vanwege het gebruik als kerk van Vincents vader en woonhuis, maar ook omdat Vincent de kerk heeft geschetst. Het graf van oom Jan krijgt ook de status van Van Gogh Monument. Niet alleen woonde Vincent bij hem in toen hij in Amsterdam theologie studeerde, oom Jan kwam ook regelmatig bij de familie op bezoek.

Kijk voor meer info op www.vangoghhelvoirt.nl  

Convenantpartners

De gemeenten Nuenen, Etten-Leur, Tilburg, Zundert, Moerdijk, Breda, Eindhoven, Laarbeek en Haaren tekenen vandaag dit convenant. In deze gemeenten bevinden zich één of meer Van Gogh Monumenten. Het Convenant wordt ook ondertekend door de Provincie Noord-Brabant en instellingen als Erfgoed Brabant, Monumentenwacht Noord-Brabant en Monumentenhuis Brabant. VisitBrabant, Het Noordbrabants Museum en Stuurgroep Van Gogh Nationaal park i.o. tekenen een adhesieverklaring.

Met de ondertekening spreken de gemeenten de intentie uit om in 2018 lokale erfgoedgedragscodes uit te werken. Hierin worden met de direct belanghebbenden afspraken gemaakt over het veiligstellen van de Van Gogh Monumenten voor toekomstige generaties.