Drugsafval en laboratoria in Brabant

Houdt u een oogje in het zeil als het gaat om het dumpen van drugsafval? Of het signaleren van mogelijke drugslaboratoria? 
De provincie, Task Force en politie roepen inwoners van Brabant dan ook op ogen en oren open te houden, en alle verdachte zaken te melden.

Als het om het dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. In 2017 ging het om 83 lozingen van lege chemicaliënvaten en jerrycans, in 2018 om 109. Het afval komt van laboratoria die synthetische drugs fabriceren, zoals XTC en speed. Een criminele activiteit, met  risico’s voor het milieu en onze gezondheid.

Waarom melden?

Drugsafval is gevaarlijk. Afval van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke chemicaliën. Dat zijn stoffen als zwavelzuur, mierenzuur, methanol en aceton. Waar drugsafval is gedumpt, gaan veel planten en dieren dood. En alleen de lucht inademen kan al zorgen voor brandwonden. Ook bestaat het risico dat drugsafval terechtkomt in de voedselketen. Bijvoorbeeld bij lozingen in mestkelders. Bij het uitrijden van vervuilde mest over het land, kunnen de chemische stoffen via het water en de bodem uiteindelijk ook in ons voedsel belanden.

Daarnaast kost drugs de samenleving ook miljoenen per jaar. Bij elke vondst van een afvaldumping of van een drugslaboratorium moet een speciaal bedrijf het afval opruimen. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Als de bodem gereinigd moet worden, is de rekening al snel het dubbele. En die is voor de eigenaar van de grond, zoals Staatsbosbeheer in geval van een bos en een boer als het gaat om landbouwgrond. In Brabant lopen de kosten van het opruimen van drugsafval op tot meer dan € 2 miljoen per jaar.

Waar en wanneer wordt gedumpt? 

Favoriete plekken voor drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Iemand met een vrachtwagentje of busje kan er ongezien snel een lading lege vaten dumpen. Dat gebeurt vooral ’s avonds, ’s nachts of vroeg in de ochtend.

Drugslaboratoria bevinden zich op industrieterreinen, in bedrijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen. Maar ook in verlate schuurtjes, vrachtwagens of containers. Het gaat vooral om leegstaande panden die niet opvallen en goed bereikbaar zijn. Er kunnen afzuiginstallaties op het dak staan en er kan een chemische geur rondom het pand hangen. Stuit u op zo’n locatie? Meld ook dat meteen bij de politie. Meer weten? Kijk op www.brabant.nl/drugs.

Verdachte zaken melden

Vindt u dumpafval of vermoedt u een mogelijk drugslaboratorium? Meld het bij:

  • de politie via (0900-8844)
  • of bij Meld Misdaad Anoniem via (0800-7000) of via www.meldmisdaadanoniem.nl 
  • Ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? Bel dan direct de politie via het alarmnummer 112. Het kan ook zijn dat u een auto of busje op een onverwachte plek aantreft. Noteer dan het kenteken en bel de politie. Ga er niet zelf op af.

Subsidie voor grondeigenaren

Bent u eigenaar van de grond waar drugsafval ligt? U kunt bij de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming in de opruimkosten aanvragen. Meer informatie vindt u op www.subsidiedrugsafval.nl.