Eerste ronde biodiversiteitsproject in Het Groene Woud smaakt naar meer

Na de zomer werden bewoners van Het Groene Woud uitgedaagd door LNMH tot ‘om-denken' en zo met ‘out-of-the-box’ voorstellen te komen voor vergroting van de biodiversiteit in het gebied. Zij konden vouchers voor de uitvoering van hun plan krijgen. Er zijn 10 ideeën ingediend, waarvan er 6 een voucher hebben gekregen. Vanaf 1 november is de tweede ronde gestart. Een project indienen? Doe dit vóór 15 februari 2018 via lnmh.projecthgw@gmail.com. Neem voor meer info contact op met Tiny Vermeer via 06 - 221239170 of kijk op de website van Het Groene Woud.

Educatie en samenwerking leveren vouchers op

Buurtbewoners en een boer in het buitengebied gaan samenwerken om een voerdijk langs hun straat in te zaaien met natuurlijke bloemen. Een buurtvereniging organiseert deze winter een cursus over natuurlijke bermen. De bewoners gaan die kennis in het voorjaar toepassen om de biodiversiteit te vergroten en tegelijk de wandel- en fietspaden in hun buurt te verfraaien.
Scouts gaan - al buiten spelend - leren over biodiversiteit door een uitdagende groene inrichting van hun terrein. En moestuinders gaan het onderkomen in hun stadsmoestuin opknappen voor educatie over de aanwezige honingbijen en over biologisch tuinieren.

Vernieuwende plannen vanuit techniekhoek

Een glasvezel coöperatie gaat ‘werk met werk maken’ door een bijenlint in te zaaien bovenop de kabelsleuven. Zij werken samen met de bijenvereniging voor advies over geschikte bloemzaadmengsels en met de gemeente over het maaibeleid. En een stichting voor milieubewust bouwen stuurde een ontwerp in voor een biodiversiteitszuil die in bebouwde omgevingen planten, vogels en vleermuizen kan gaan huisvesten.